Strona główna      > Czym są odpady? Ponowne przemyślenie definicji odpadów

23 sierpnia 2023 r.

Czym są odpady? Ponowne przemyślenie definicji odpadów

Definicja odpadów

Ewolucja definicji odpadów

Chartered Institution of Wastes Management (CIWM) podkreśla pilną potrzebę ponownego rozważenia obecnej definicji odpadów. Wraz z rozwojem sektora zasobów i odpadów pojawiły się nowsze i bardziej zniuansowane techniki zarządzania. Niestety, dominujące definicje UE utrudniają nam wykorzystanie ich pełnego potencjału.

W przeszłości odpady były definiowane przy użyciu terminów takich jak "sanitarne" i "oczyszczające", zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym z 1848 roku. Z czasem terminologia uległa zmianie, a "śmieci" stały się terminem opisującym przedmioty, które zostały wyrzucone. Dopiero w 1975 r. wprowadzono europejską koncepcję "odpadów".

Obecnie definicja odpadów jest określona w sekcji 75 ustawy o ochronie środowiska (EPA) z 1990 r., która została dodatkowo zmieniona poprzez włączenie sekcji 75A[1]. Definicja ta jest głównie wzorowana na definicji zawartej w Ramowej Dyrektywie UE w sprawie Odpadów (RDW) z 2008 r., przedstawionej w art. 3 ust. 1. RDW stanowi, że "odpady" oznaczają wszelkie substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany.

Należy go jednak również interpretować zgodnie z listą wyłączeń zawartą w art. 2, która obejmuje takie rzeczy, jak odpady radioaktywne, wycofane z eksploatacji materiały wybuchowe oraz inne niż niebezpieczne materiały rolnicze i leśne.

Rola końca odpadów

Koncepcja "końca fazy odpadu" (EoW) odgrywa kluczową rolę w określaniu, kiedy materiał nie podlega już kontroli odpadów. Ma to zasadnicze znaczenie dla zachęcania do dalszego wykorzystywania zasobów i wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym. Kryteria określające, kiedy materiał osiąga status EoW, są wyszczególnione w art. 6 Ramowej Dyrektywy o Odpadach, dodatkowo zmienionej w Wielkiej Brytanii przez sekcję 75A EPA 1990.

Jednak żadne obecne plany rządu nie wskazują na chęć modyfikacji tych definicji. Jednak wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, w przyszłości może pojawić się możliwość wprowadzenia zmian.

Recykling odpadów

Istnieją różne wyzwania i obawy związane z definicją odpadów i statusem EoW. Kwestie te obejmują zarówno przestępczość związaną z odpadami i błędną klasyfikację, jak i niechęć do przyjęcia podejścia obiegowego ze względu na konsekwencje potencjalnych błędów.

Na przykład, materiały pozostałe po procesach produkcyjnych mogą być ponownie wykorzystane, ale piętno związane z etykietą "odpadu" stwarza bariery dla ich ponownego użycia. Kluczowe jest znalezienie równowagi między ochroną środowiska, efektywnym zarządzaniem odpadami i zapobieganiem przestępstwom związanym z odpadami.

Chociaż kryteria zawarte w art. 6 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów zawierają pewne wskazówki, przedsiębiorstwa nadal domagają się jasności, ponieważ ogólna niejednoznaczność doprowadziła do licznych spraw sądowych.

Recykling i odpady: Perspektywa historyczna

Potrzeba zarządzania odpadami istniała od zawsze. Od końca XVIII wieku, kiedy odpady zaśmiecały ulice miast, po nowoczesne praktyki segregacji odpadów, zarządzanie odpadami było stałym problemem.

Gospodarka o obiegu zamkniętym nie jest w gruncie rzeczy nową koncepcją. Na przykład w latach pięćdziesiątych XVII wieku zbierano końskie łajno z ulic w celu poprawy jakości gruntów.

Początkowe definicje odpadów zostały określone w sekcji 30(1) ustawy o kontroli zanieczyszczeń z 1974 r., która z czasem ewoluowała. Następnie UE wprowadziła dalsze definicje w swoich dyrektywach; najbardziej znaczącą zmianą było usunięcie w 2008 r. odniesienia do załącznika I, który zawierał listę kategorii odpadów.

Perspektywa WasteTrade

Z punktu widzenia WasteTrade, wiodącego globalnego rynku specjalizującego się w handlu odpadami, obecne wyzwania w gospodarce odpadami podkreślają pilną potrzebę bardziej elastycznej i kompleksowej definicji odpadów. W erze, w której zrównoważony rozwój i świadomość ekologiczna są najważniejsze, trzymanie się przestarzałych definicji jest przeszkodą w postępie.

Aby naprawdę przyjąć i wdrożyć gospodarkę o obiegu zamkniętym, konieczne jest, abyśmy przeszli zmianę paradygmatu. Zamiast postrzegać materiały wyłącznie przez pryzmat ich utylizacji, powinniśmy aktywnie identyfikować możliwości ich ponownego wykorzystania, zmiany przeznaczenia i regeneracji. Taki sposób myślenia nie tylko zmniejsza ilość odpadów, ale także aktywnie wykorzystuje rezerwuar potencjalnych zasobów, które do tej pory były w dużej mierze pomijane.

Zmieniając nasze podejście, nie tylko robimy postępy w zarządzaniu zasobami, ale także odblokowujemy wiele nowych możliwości biznesowych. Mogą pojawić się innowacyjne branże i sektory, skoncentrowane na zasadach ponownego wykorzystania i recyklingu. Takie branże mogą znacząco przyczynić się do wzrostu gospodarczego, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko.

Co więcej, środowisko i gospodarka są ze sobą powiązane. Zrównoważona przyszłość przekłada się nie tylko na zdrowszą planetę, ale także na bardziej zrównoważone praktyki gospodarcze. Jako zagorzali zwolennicy recyklingu, WasteTrade wierzy, że konieczne jest, aby definicje, przepisy i praktyki branżowe były w harmonii. Ostatecznym celem powinno być zawsze przesuwanie granic tego, co jest możliwe w recyklingu, zapewniając maksymalny odzysk materiałów i minimalną ilość odpadów - najlepiej zero. To nie tylko chroni naszą planetę dla przyszłych pokoleń, ale także zapewnia solidną i odporną gospodarkę, która rozwija się w oparciu o zrównoważone zasady.

Dołącz do naszego newslettera

Dołącz do naszego newslettera, aby być na bieżąco z naszymi nowościami

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Więcej artykułów

Zwiększenie zaufania do bohatera recyklingu

Podniesienie zaufania do recyklingu | Zobowiązanie WasteTrade do doskonałości zgodnie z ISO

W erze, w której zrównoważony rozwój środowiska znajduje się w czołówce globalnych obaw, WasteTrade wyłania się jako pionierska ...
Recykling butelek PET

Wyzwania związane z recyklingiem butelek PET | Dyrektywa UE w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

Recykling butelek PET w UE Odliczanie do osiągnięcia celów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP) ...
Sortowanie odpadów

Sortowanie odpadów bardziej opłacalne niż spalanie | Redukcja emisji

Niedawne badanie przeprowadzone przez Zero Waste Europe (ZWE) i Equanimator rzuciło światło na potencjał ...
Zakaz wywozu odpadów

Zakaz eksportu odpadów i kryzys recyklingu | Rozwiązanie WasteTrade

Niedawna decyzja Unii Europejskiej o wprowadzeniu zakazu eksportu odpadów z tworzyw sztucznych, zarówno w Europie, jak i poza nią, ...
redukcja emisji

Zmniejszenie emisji przez 75% | Objęcie gospodarki o obiegu zamkniętym

Branża budowlana, mająca znaczący udział w globalnym zużyciu materiałów i emisji dwutlenku węgla, stoi na krawędzi ...
WasteTrade na PRSE 2024

WasteTrade wystawia się na PRSE Amsterdam 2024 | Hala 10, stoisko nr U31

WasteTrade z radością ogłasza swój udział w PRSE Amsterdam 2024, wiodącym wydarzeniu w dziedzinie recyklingu tworzyw sztucznych w Europie. ...