Regulamin WasteTrade

DEFINICJE:

'Użytkownik' -. Każda osoba upoważniona do korzystania ze strony WasteTrade w imieniu firmy, w której jest zatrudniona. Osoba ta musi być upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki. Może być również określana jako "Administrator".

'WasteTrade' -. WasteTrade Holdings Limited, numer firmy 13314586, dostawca internetowego rynku WasteTrade.

'Kupujący' -. Upoważniony Użytkownik, który jest zarejestrowany w Witrynie w celu zakupu materiałów lub w inny sposób firma, w której jest zatrudniony.

'Sprzedawca' -. Upoważniony Użytkownik, który jest zarejestrowany w Witrynie w celu sprzedaży materiałów lub w inny sposób firma, w której jest zatrudniony.

'Broker' - Osoba fizyczna lub firma, która korzysta z witryny w celu ułatwienia transakcji między sprzedającymi a kupującymi odpady, ale w żadnym momencie nie jest właścicielem materiału.

Platforma Platforma dostarczona przez WasteTrade Holdings Limited ułatwiająca sprzedaż i zakup tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu.

'Numer użytkownika' -. Indywidualny numer przypisany każdemu Użytkownikowi po zakończeniu procesu rejestracji.

'Load' -. Indywidualna porcja materiału podlegająca sprzedaży dla każdego indywidualnego nabywcy.

'Pulpit klienta' - Zbiór danych dostępnych dla każdego użytkownika, w tym jego oferty, oferty, wiadomości, ostatnio przeglądane, historia zakupów, "może również polubić" i materiały, które będą dostępne wkrótce.

 

A) KORZYSTANIE Z RYNKU HANDLU ODPADAMI

 1. 1. O WASTETRADE
  1. 1.1 WasteTrade to platforma handlowa dla tworzyw sztucznych, w tym między innymi: Akryl, ABS, EPS, HDPE, LDPE, PC, PET, Polietylen, PP, PS, PVC. Waste Trade umożliwia użytkownikom wystawianie, sprzedawanie, oferowanie i kupowanie wyżej wymienionych tworzyw sztucznych w trybie 24/7.
  2. 1.2 W żadnym momencie WasteTrade nie jest właścicielem żadnego z wymienionych materiałów. Zaangażowanie WasteTrade ogranicza się do ułatwiania transakcji dotyczących odpadów z tworzyw sztucznych pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi na Platformie.
  3. 1.3 Podczas gdy WasteTrade zachęca wszystkich Sprzedających i Kupujących do podawania całkowicie dokładnych informacji, WasteTrade nie ma kontroli i nie gwarantuje istnienia, jakości, bezpieczeństwa lub legalności reklamowanych przedmiotów; prawdziwości lub dokładności treści lub ofert użytkowników, zdolności Sprzedających do sprzedaży przedmiotów, zdolności Kupujących do zapłaty za przedmioty lub tego, że kupujący lub sprzedający faktycznie sfinalizuje transakcję lub zwróci materiał zgodnie z żądaniem.
 2. 2. REJESTRACJA ZAINTERESOWANIA
  1. 2.1 Jeśli Użytkownik chce zostać Kupującym lub Sprzedającym na platformie, będzie zobowiązany do podania informacji oznaczonych jako pola wymagane; pożądane jest jednak, aby Użytkownik podał jak najwięcej informacji, aby pomóc w procesie rejestracji
  2. 2.2 Użytkownik jest kierowany do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej o ochronie swoich danych.
  3. 2.3 Podczas procesu rejestracji użytkownik musi podać prawidłowy adres e-mail, który nie jest obraźliwy ani mylący, nie obraża dobrych obyczajów i nie narusza praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw osób trzecich.
  4. 2.4 Rejestrując spółkę, którą reprezentuje, Użytkownik gwarantuje, że jest upoważniony do działania w imieniu tej spółki i zawierania z nią umów, w których spółka jest związana umową. WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w przypadku, gdy Użytkownik nie jest upoważniony do działania w imieniu spółki, którą reprezentuje.
  5. 2.5 Po wprowadzeniu przez Użytkownika wszystkich wymaganych informacji w celu rejestracji, WasteTrade zweryfikuje dostarczone informacje w celu zarejestrowania konta i zapewnienia identyfikatora Użytkownika. WasteTrade dołoży wszelkich starań, aby zakończyć proces weryfikacji w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, jednak nie jest to gwarantowane. Wszelkie straty spowodowane opóźnieniami w procesie walidacji nie będą ponoszone przez WasteTrade i w żadnym wypadku WasteTrade nie będzie ponosić za nie odpowiedzialności.
  6. 2.6 Rejestrując się w celu korzystania z Platformy, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności WasteTrade.
 3. 3. WYKORZYSTANIE ODPADÓW
  1. 3.1 Po zatwierdzeniu konta Użytkownika, będzie on mógł wystawiać przedmioty lub licytować na aukcjach Sprzedającego. W żadnym wypadku konta Użytkowników nie mogą być przekazywane innym podmiotom, a konto Użytkownika może być używane wyłącznie przez osobę, która zarejestrowała konto i posiada wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań umownych wobec firmy, dla której pracuje.
  2. 3.2 Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub trwałego zdyskwalifikowania i/lub wyłączenia konta użytkownika, jeśli użytkownik naruszył (lub zamierza naruszyć) niniejsze warunki.
  3. 3.3 Użytkownik może również zostać zdyskwalifikowany lub jego konto może zostać wyłączone tymczasowo lub na stałe, jeśli takie działanie będzie chronić prawa innych użytkowników naszej witryny.
  4. 3.4 Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista okoliczności, które mogą prowadzić do dezaktywacji lub wyłączenia konta:
   1. a. Użytkownik podaje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje.
   2. b. Użytkownik nie zapłacił wcześniej za produkty wygrane na naszej stronie.
   3. c. Płatność została wcześniej zablokowana lub odrzucona z jakiegokolwiek powodu.
   4. d. Użytkownik wymienia materiały niebezpieczne lub nienadające się do recyklingu
   5. e. Użytkownik i inni oferenci; uzgadniają, omawiają lub w inny sposób koordynują oferty w celu zwiększenia ogólnej możliwości wygranej ponad to, co miałoby miejsce, gdyby użytkownik działał osobno.
   6. f. Zostanie użyta oszukańcza metoda płatności lub bank lub inna instytucja kredytowa cofnie transakcję kartą kredytową lub debetową dla Opłaty WasteTrade lub jakiejkolwiek innej płatności.
   7. g. Użytkownik narusza lub obchodzi jakiekolwiek przepisy prawa lub prawa osób trzecich lub w inny sposób narusza prawa autorskie lub znaki towarowe osób trzecich.
   8. h. Użytkownik manipuluje ceną dowolnego przedmiotu lub ingeruje w oferty innych Użytkowników;
   9. i. Użytkownik publikuje nieprawdziwe, niedokładne, wprowadzające w błąd, zniesławiające lub oszczercze treści;
   10. j. Użytkownik przenosi swoje konto WasteTrade i identyfikator użytkownika na inną osobę;
   11. k. Użytkownik rozpowszechnia wirusy lub inne technologie, które mogą zaszkodzić WasteTrade, interesom lub własności użytkowników WasteTrade;
   12. l. Użytkownik korzysta z dowolnego robota, pająka, skrobaka lub innych zautomatyzowanych środków w celu uzyskania dostępu do naszych Usług w dowolnym celu;
   13. m. Użytkownik zakłóca działanie Usług WasteTrade lub nakłada nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę;
   14. n. Użytkownik narusza prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, dobra osobiste, bazy danych lub inne prawa własności intelektualnej należące do WasteTrade lub licencjonowane przez WasteTrade. Niektóre, ale nie wszystkie, działania, które mogą stanowić naruszenie, to powielanie, wykonywanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, kopiowanie, inżynieria wsteczna, dekompilacja, dezasemblacja lub przygotowywanie dzieł pochodnych z treści należących do WasteTrade lub kogoś innego;
   15. o. Użytkownik narusza jakiekolwiek Prawa Własności Intelektualnej należące do osób trzecich, których dotyczy korzystanie przez Użytkownika z Usług lub publikuje treści, które do nich nie należą;
   16. p. Użytkownik zbiera lub w inny sposób gromadzi informacje o użytkownikach bez ich zgody;
   17. q. Użytkownik omija wszelkie środki techniczne stosowane przez WasteTrade w celu świadczenia Usług.
  5. 3.5 Podczas gdy WasteTrade zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji/anulowania kont, nie jest obowiązkiem WasteTrade monitorowanie niewłaściwego korzystania z witryny, a WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez innego Użytkownika, jeśli nie usunął on konta, które wcześniej niewłaściwie korzystało z witryny. Obowiązek korzystania z serwisu w sposób odpowiedzialny i uczciwy spoczywa na wszystkich Użytkownikach.
  6. 3.6 WasteTrade zezwala na rejestrację zewnętrznych brokerów korzystających ze Strony w celu ułatwienia zawierania transakcji, jednakże brokerzy podlegają postanowieniom punktu 5.
  7. 3.7 W zakresie, w jakim Użytkownik korzysta z Platformy jako Dostawca, Użytkownik podlega w szczególności następującym obowiązkom:
     1. a. Użytkownik musi być upoważniony do oferowania oferowanych Produktów.
     2. b. Użytkownik musi być w stanie przenieść prawną własność oferowanych Produktów bez jakichkolwiek obciążeń.
     3. c. Informacje na temat oferowanych Produktów, które Użytkownik przekazuje na Platformie, muszą być kompletne i poprawne oraz nie mogą wprowadzać w błąd.
  8. 3.8 Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zakończenia świadczenia całości lub części naszych Usług i/lub zaprzestania świadczenia całości lub części naszych Usług komukolwiek z dowolnego powodu i/lub przez dowolny okres, według naszego uznania.
  9. 3.9 Możemy anulować niepotwierdzone konta lub konta, które były nieaktywne przez długi czas lub zmodyfikować lub zaprzestać świadczenia naszych Usług.
  10. 3.10 Decydując się na rejestrację w witrynie, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z "botów" oprócz otrzymywania powiadomień dotyczących między innymi nowych ofert i promocji.
 4. 4. WARUNKI NOTOWANIA
  1. 4.1 Sprzedawcy muszą przesyłać zdjęcia sprzedawanych materiałów. Zdjęcia te powinny mieć wysoką rozdzielczość, a jakość materiału musi być wyraźnie widoczna i dokładnie odzwierciedlać sprzedawany materiał.
  2. 4.2 Zdjęcia powinny w szczególności przedstawiać sprzedawany materiał i w żadnym wypadku Sprzedawca nie powinien przesyłać zdjęć innego ładunku.
  3. 4.3 Sprzedający powinien dokładnie opisać sprzedawany ładunek, w tym konkretny materiał, wagę i cenę.
  4. 4.4 Niewyczerpująca lista zabronionych wpisów obejmuje:
   1. a. Obrazy, filmy lub tekst skopiowane ze stron internetowych lub wyszukiwań internetowych;
   2. b. Skany lub tekst skopiowany z katalogów lub reklam;
   3. c. Odpady niebezpieczne i/lub nienadające się do recyklingu i/lub nadające się do recyklingu zmieszane z odpadami nienadającymi się do recyklingu.
   4. d. Słabej jakości filmy lub obrazy, które są rozmyte, nieokreślone lub zniekształcone;
   5. e. Nielegalne lub jednoznaczne treści;
   6. f. Obraźliwe treści, które promują lub gloryfikują nienawiść, przemoc lub dyskryminację;
   7. g. Zdjęcia ładunku, który nie jest ładunkiem sprzedawanym.
  5. 4.5 WasteTrade wymaga od wszystkich Sprzedających przestrzegania warunków zamieszczonych w niniejszej sekcji. W przypadku, gdy kupujący poniesie straty z powodu nieprzestrzegania przez Sprzedającego Warunków Ogłoszenia lub niedokładnego przedstawienia ładunku, WasteTrade nie będzie ponosić odpowiedzialności, a odszkodowania za wszelkie straty należy dochodzić bezpośrednio od Sprzedającego.
 5. 5. BROKERZY
  1. 5.1 WasteTrade zezwala "Brokerom" z branży odpadów na korzystanie z platformy w celu pozyskiwania potencjalnych Nabywców lub Sprzedawców materiałów, jednak w celu zapewnienia przejrzystości, Brokerzy muszą dodatkowo przestrzegać postanowień niniejszej klauzuli.
  2. 5.2 Po zarejestrowaniu się na platformie WasteTrade, Brokerzy muszą zidentyfikować się jako Brokerzy, dostarczając odpowiednie dokumenty na swoim profilu, tj. licencję przewoźnika odpadów, brokera lub dealera, wszelkie zezwolenia i zwolnienia środowiskowe.
  3. 5.3 Podczas wystawiania materiałów na sprzedaż, Brokerzy muszą przesyłać licencje swoich źródeł.
  4. 5.4 W przypadku, gdy Broker zapewnia sprzedaż materiału i/lub chce skorzystać z usługi ułatwienia transportu świadczonej przez WasteTrade, musi dostarczyć wszystkie odpowiednie licencje nabywcy końcowego i źródła materiału.
 6. 6. LICYTACJA ŁADUNKÓW
  1. 6.1 Obowiązkiem oferenta jest zapoznanie się z pełną listą przedmiotów przed złożeniem oferty lub zobowiązaniem się do zakupu.
  2. 6.2 Po złożeniu oferty, dokumenty uzupełniające dostarczone w celu zapewnienia zgodności, takie jak między innymi licencje, zostaną wymienione.
  3. 6.3 Licytujący Użytkownik akceptuje fakt, że zawiera prawnie wiążącą umowę, gdy zobowiązuje się do zakupu przedmiotu lub gdy złoży zwycięską ofertę (lub gdy oferta Użytkownika zostanie w inny sposób zaakceptowana).
  4. 6.4 W przypadku, gdy Użytkownik złoży ofertę na przedmiot, którego nie zamierza nabyć, WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez którąkolwiek ze stron w przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana.
  5. 6.5 Użytkownik powinien składać oferty wyłącznie na materiały, które zamierza lub chce nabyć i ma na to środki, nigdy zaś nie powinien składać ofert na materiały, które przekraczają jego możliwości finansowe.
  6. 6.6 W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie chce zobowiązać się do zakupu, WasteTrade nie będzie na żadnym etapie odpowiedzialna za zapewnienie skutecznego rozwiązania. W przypadku, gdy WasteTrade nie jest w stanie pomóc w rozwiązaniu sporu, WasteTrade zastrzega sobie prawo, za zgodą stron, do przekazania drugiej stronie odpowiednich danych kontaktowych, aby strony mogły nadal komunikować się poza platformą.
 7. 7. UŻYTKOWNICY MIĘDZYNARODOWI
  1. 7.1 Wiele usług WasteTrade jest dostępnych na całym świecie, jednak wszyscy Użytkownicy podlegają niniejszym Warunkom, które podlegają prawu Anglii i Walii.
  2. 7.2 W przypadku, gdy Użytkownik sprzedaje Ładunek międzynarodowemu Nabywcy lub międzynarodowy Nabywca nabywa Ładunek, obowiązkiem poszczególnych stron jest zapewnienie, że towary są transportowane zgodnie z przepisami i polityką odpowiednich krajów.
 8. 8. KOMUNIKACJA MIĘDZY KUPUJĄCYM A SPRZEDAJĄCYM
  1. 8.1 Początkowa komunikacja pomiędzy Kupującym a Sprzedającym odbywać się będzie za pośrednictwem WasteTrade. Kupujący i Sprzedający są zobowiązani do komunikowania się wyłącznie za pośrednictwem platformy WasteTrade w odniesieniu do wszelkich transakcji przez okres 12 miesięcy, który podlega przeglądowi według uznania WasteTrade. Jeżeli WasteTrade będzie miał powody, by sądzić, że strony komunikują się poza platformą w tym okresie, będzie miał prawo uniemożliwić jednej lub obu stronom korzystanie z platformy w przyszłości i uniemożliwić obu stronom korzystanie z witryny w celu wystawiania przedmiotów w przyszłości.
 9. 9. ZAKOŃCZENIE
  1. 9.1 W odniesieniu do rejestracji i korzystania z profilu Użytkownika na Stronie, "Wypowiedzenie" odnosi się do decyzji WasteTrade o usunięciu profilu Użytkownika ze strony internetowej. Przypadki, w których może to nastąpić, zostały określone w punktach 3 i 4.
  2. 9.2 Wypowiedzenie nie ma wpływu ani nie narusza żadnego prawa do odszkodowania lub innego środka prawnego, które może przysługiwać WasteTrade w związku ze zdarzeniem stanowiącym podstawę wypowiedzenia lub jakiegokolwiek innego prawa do odszkodowania lub innego środka prawnego, które może przysługiwać WasteTrade w związku z jakimkolwiek naruszeniem niniejszych warunków, które istniało w dacie wypowiedzenia lub przed tą datą.

 

B) PRZEWÓZ I TRANSPORT TOWARÓW

DEFINICJE:

'Kupujący/Sprzedający/Użytkownik - Wszelkie przyszłe odniesienia do "Kupującego/Sprzedającego/Użytkownika" odnoszą się do strony, która zaangażowała WasteTrade w celu ułatwienia usług transportowych, w tym Brokerów.

"Przewoźnicy/dostawcy usług - Firmy transportowe, które zarejestrują się w WasteTrade w celu świadczenia usług transportowych.

 1. 1. Wprowadzenie
  1. 1.1 Niniejszy Regulamin jest przeznaczony dla firm transportowych, które chcą ubiegać się o świadczenie usług transportowych na platformie WasteTrade materiałów z tworzyw sztucznych, które były przedmiotem transakcji na stronie internetowej, a także dla Kupujących/Sprzedających na platformie, którzy potrzebują usług transportowych do transportu zakupionych/sprzedanych ładunków.
  2. 1.2 Uzyskując dostęp do Platformy lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, nie powinien korzystać z Platformy.
 2. 2. Zaangażowanie
  1. 2.1 Aby korzystać z Platformy, Usługodawcy muszą zarejestrować się i utworzyć konto. W celu złożenia oferty na świadczenie usług transportowych, Przewoźnicy będą zobowiązani do zarejestrowania się na Platformie WasteTrade jako Firma Transportowa i będą zobowiązani do podania następujących danych w celu rejestracji i korzystania z platformy:
   • - Nazwa firmy
   • - Numer firmy
   • - Lokalizacje dla usług transportowych
   • - Kluczowa osoba kontaktowa w firmie (imię i nazwisko, dane kontaktowe i stanowisko w firmie)
   • - Używane marki i modele ciężarówek oraz szczegółowe informacje na temat emisji zanieczyszczeń
   • - Dostarczenie kopii wszystkich wymaganych licencji i dokumentacji dla usług przewozowych.
   • W odniesieniu do sposobu, w jaki WasteTrade wykorzystuje te dane, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych i Prywatności dostępną na naszej stronie internetowej.
  2. 2.2 Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie informacje podane podczas rejestracji są dokładne i aktualne.
  3. 2.3 Jako usługodawca Hauleir będzie widział tylko platformę transportową i będzie miał możliwość składania ofert za pośrednictwem platformy transportowej w celu świadczenia usług transportowych.
  4. 2.4 Ostateczna decyzja o wyborze Przewoźnika świadczącego usługi transportowe należy do WasteTrade.
  5. 2.5 Wszystkie oferty i korespondencja ze stronami powinny być składane wyłącznie za pośrednictwem platformy WasteTrade i nie należy prowadzić bezpośredniej korespondencji z firmami kupującymi lub sprzedającymi materiały na platformie WasteTrade.
  6. 2.6 WasteTrade może zaangażować dowolnego wybranego przez siebie Przewoźnika w celu dostarczenia materiałów na miejsce Kupującego, zawierając tym samym umowę z tym Przewoźnikiem. Wszelkie poniesione opłaty wstępne będą płatne przez Nabywcę/Sprzedawcę wnioskującego o pomoc w transporcie.
 3. 3. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. 3.1 WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność, punktualność lub zgodność z przepisami prawa i regulacjami wtórnymi żadnego z Przewoźników korzystających z WasteTrade, a WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Sprzedających lub Kupujących wynikające z awarii wybranego Przewoźnika.
  2. 3.2 WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności za nieudostępnienie lub nieprzestrzeganie przez Kupującego lub Sprzedającego ustaleń poczynionych w celu przekazania materiału. Chociaż WasteTrade dołoży wszelkich starań, aby zapewnić przestrzeganie ustaleń dotyczących odbioru i dostawy, przyjmuje się do wiadomości, że nie ma ostatecznej kontroli nad stronami kupującymi/sprzedającymi towary i dlatego nie może zagwarantować skuteczności każdego odbioru lub dostawy.
  3. 3.3 Platforma jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje, bez jakichkolwiek gwarancji lub rękojmi.
  4. 3.4 Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek informacji na Platformie.
  5. 3.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach znalezionych na Platformie lub wykonania lub niewykonania Usług.
 4. 4. Wymagania dotyczące dokumentacji i podwykonawstwo
  1. 4.1 Każdy przewoźnik zaangażowany przez WasteTrade lub rejestrujący się w celu korzystania z platformy WasteTrade zobowiązuje się do posiadania odpowiedniej licencji na przewóz odpadów, a jej kopia zostanie dostarczona do WasteTrade w celu przechowywania w aktach przed podjęciem jakiegokolwiek odbioru towarów w imieniu spółki. Przewoźnik musi dostarczyć WasteTrade przetłumaczone licencje, jeśli ma siedzibę poza Wielką Brytanią.
  2. 4.2 Każdy przewoźnik zaangażowany przez WasteTrade zobowiązuje się do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia ładunku, które jest ważne w czasie, gdy transport ma mieć miejsce.
  3. 4.3 Każdy zaangażowany przewoźnik będzie zobowiązany do dostarczenia wszelkiej dokumentacji dotyczącej procesu transportu wymaganej do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami w odpowiednich krajach.
  4. 4.4 Każdy zaangażowany przewoźnik może zlecić podwykonawstwo lub outsourcing transportu. Przewoźnik jest jednak odpowiedzialny za zapewnienie, że każda zaangażowana przez niego strona podwykonawcza spełnia wszystkie wymogi ustawowe i regulacyjne dotyczące transportu towarów, w tym posiada wymagane licencje przewoźnika. WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 3rd opłaty ponoszone przez strony trzecie, gdy transport jest zlecany podwykonawcom.
  5. 4.5 Przewoźnik lub jakakolwiek zaangażowana przez niego strona musi przestrzegać wszystkich przepisów i wymogów eksportowych oraz być w stanie podjąć się transportu do Kupującego.
 5. 5. Odbiór towarów
  1. 5.1 Po zaakceptowaniu oferty przedstawionej w celu ułatwienia transportu, godziny odbioru materiałów zostaną wyświetlone na pulpicie nawigacyjnym klienta. Ze względu na czynniki logistyczne i inne opłaty administracyjne mogą wystąpić różnice między ostatecznymi należnymi opłatami a początkową wyceną.
  2. 5.2 W miarę określania i doprecyzowywania szczegółów odbioru, takie szczegóły będą wyświetlane na Pulpicie nawigacyjnym klienta. Użytkownik powinien pamiętać, że szczegóły dotyczące transportu materiałów mogą ulec zmianie w trakcie rozmów z wybranym przewoźnikiem. Obowiązkiem Użytkownika jest zatem upewnienie się, że jest na bieżąco z takimi szczegółami poprzez ciągłe sprawdzanie Pulpitu Klienta.
  3. 5.3 W przypadku, gdy Użytkownik nie upewni się, że posiada aktualne dane dotyczące odbioru materiałów i nie dotrzyma terminu odbioru, WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności za opłaty transportowe pobierane przez przewoźnika i może nałożyć opłatę administracyjną w wysokości 100,00 GBP.
  4. 5.4 WasteTrade nie pokryje żadnych kosztów przewoźnika w przypadku, gdy nie dojdzie do skutecznego odbioru Towarów od Sprzedającego z winy przewoźnika.
  5. 5.5 W przypadku braku skutecznego odbioru z winy Sprzedającego, Sprzedający będzie odpowiedzialny za wszelkie związane z tym koszty i opłaty administracyjne w wysokości 150 GBP.
  6. 5.6 Wszelkie koszty opóźnień w procesie załadunku zostaną przeniesione przez WasteTrade na Sprzedającego i mogą zostać nałożone następujące opłaty:
   Opłata    Opłata
   Opłaty za godzinę za opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji w punkcie 5.7;    £35.00
   Opłaty za godzinę za opóźnienia w załadunku po upływie 2 godzin.    £85.00
   Opłata za zmarnowany przejazd - brak załadunku ciężarówki w wyznaczonym dniu po przybyciu przewoźnika na miejsce    £150
  1. 5.7 Odpowiedzialność za bezpieczny załadunek towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Przewoźniku.
  2. 5.8 Przewoźnik musi upewnić się, że wszystkie istotne dokumenty dotyczące transportu są obecne.
  3. 5.9 Kopia listy pakowania i załącznika VII zostanie dostarczona przy wyjeździe z miejsca odbioru przez biuro dostawcy.
  4. 5.10 Przewoźnik musi zapewnić poufne i bezpieczne przechowywanie wszelkich dokumentów dotyczących zgodności podczas procesu transportu.
  5. 5.11 Przewoźnik musi zapewnić przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie zakładu.
  6. 5.12 W przypadku, gdy Przewoźnik nie stawi się w wyznaczonym dniu odbioru lub w inny sposób nie wywiąże się ze swoich obowiązków, WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Kupującego lub Sprzedającego, a Przewoźnik może zostać obciążony karą administracyjną w wysokości 150,00 GBP.
 1. 6. Transport
  1. 6.1 Odpowiedzialność za bezpieczny transport Towarów przy odbiorze spoczywa na dostawcy usług transportowych.
  2. 6.2 Przewoźnik powinien na bieżąco informować WasteTrade o wszelkich opóźnieniach przekraczających 3 godziny.
  3. 6.3 W przypadku jakichkolwiek kwestii zgodności lub kwestii regulacyjnych dotyczących transportu lub eksportu towarów, WasteTrade powinna zostać niezwłocznie powiadomiona, a Przewoźnik musi prowadzić dokładną dokumentację i dowody, w miarę możliwości, w tym zachować wszystkie odpowiednie dokumenty.
  4. 6.4 WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty przestoju, a koszty takie muszą zostać udokumentowane i zgłoszone WasteTrade wraz z dokumentacją fotograficzną, w tym kopią/zdjęciem biletu wagowego, ponieważ koszty te zostaną przeniesione na Kupującego/Sprzedającego.
  5. 6.5 Przewoźnik jest odpowiedzialny za zarządzanie ładunkiem, w tym za bezpieczny transport, jeśli w wyniku niewłaściwego zarządzania ładunkiem powstaną dodatkowe koszty dla WasteTrade, za które odpowiedzialny będzie dostawca usług transportowych.
 2. 7. Dostawa
  1. 7.1 Kupujący materiał, któremu dostarczono materiał do jego zakładu, musi zapewnić dostęp do zakładu na 1 godzinę przed i 1 godzinę po określonym czasie dostawy, aby umożliwić zmianę warunków drogowych Przewoźnika.
  2. 7.2 Jeżeli po dostawie Kupujący chce zgłosić zastrzeżenia dotyczące materiału, musi skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem platformy WasteTrade.
  3. 7.3 Przewoźnik jest odpowiedzialny za rozładunek w wyznaczonym czasie dostawy po przybyciu do klienta końcowego.
  4. 7.4 W przypadku, gdy Przewoźnik nie może wjechać na teren Kupującego z winy Kupującego, zostanie on obciążony wszelkimi dodatkowymi opłatami nałożonymi przez Przewoźnika oprócz opłaty administracyjnej w wysokości 85,00 GBP za godzinę.
  5. 7.5 W przypadku niedotrzymania terminu rozładunku z winy przewoźnika, dodatkowe koszty poniesione w związku ze zwrotem materiału do Sprzedającego zostaną pokryte przez Kupującego wraz z opłatą administracyjną w wysokości 150,00 GBP.
  6. 7.6 Dowód dostawy, który ma zostać dostarczony przez przewoźnika do Wastetrade, powinien zawierać:
   1. a. Stempel CMR;
   2. b. Opatrzony pieczęcią załącznik Vii;
 3. 8. Niewłaściwe korzystanie z WasteTrade
  1. 8.1 Przewoźnicy zobowiązują się do jak najlepszego przestrzegania wszelkich ustaleń dokonanych między nimi a innymi użytkownikami platformy i rozumieją, że chociaż WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenia ze strony Przewoźnika, słaba obsługa może być odzwierciedleniem Wastetrade.
  2. 8.2 WasteTrade zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za wszelkie straty spowodowane niewykonaniem przez Przewoźnika wcześniej uzgodnionych warunków.
 4. 9. Opłaty
  1. 9.1 Nie ma stałego kosztu dla każdej indywidualnej transakcji, a wysokość opłaty zależy od decyzji WasteTrade w zależności od różnych kosztów administracyjnych i innych.
 5. 10. Zakończenie
  1. 10.1 WasteTrade może według własnego uznania zdecydować o rozwiązaniu Umowy w dowolnym momencie (bez uszczerbku dla nabytych praw) w drodze natychmiastowego pisemnego zawiadomienia, jeżeli Przewoźnik naruszy jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy z WasteTrade i nie naprawi naruszenia w rozsądnym terminie od pisemnego wezwania go do tego.
  2. 10.2 WasteTrade może rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli Przewoźnik dopuści się egzekucji lub egzekucji, lub zostanie objęty nakazem upadłości (lub w Szkocji przewoźnik zostanie poddany sekwestracji, lub w Irlandii Północnej Klient zostanie uznany za bankruta), lub stanie się niewypłacalny, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, lub zawrze układ lub ugodę z wierzycielami, lub jeżeli zostanie ustanowiony syndyk masy upadłościowej w odniesieniu do jakiejkolwiek części jego działalności lub aktywów.
  3. 10.3 Rozwiązanie Umowy, bez względu na jego przyczynę, pozostaje bez uszczerbku dla praw, obowiązków i odpowiedzialności którejkolwiek ze stron powstałych przed rozwiązaniem Umowy.
  4. 10.4 Warunki, które w sposób wyraźny lub dorozumiany obowiązują po rozwiązaniu umowy, pozostają w mocy niezależnie od rozwiązania umowy.
 6. 11. Skutki rozwiązania umowy
  1. 11.1 Po rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu:
   1. a. jakakolwiek kwota należna drugiej stronie od którejkolwiek ze stron na podstawie któregokolwiek z postanowień Umowy stanie się natychmiast wymagalna i płatna w ciągu 30 dni;
   2. b. wszystkie Klauzule, które wyraźnie lub ze względu na swój charakter odnoszą się do okresu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, pozostają w pełnej mocy;
  2. 11.2 Wypowiedzenie nie ma wpływu ani nie narusza żadnego prawa do odszkodowania lub innego środka prawnego, które Strona wypowiadająca może mieć w odniesieniu do zdarzenia stanowiącego podstawę wypowiedzenia, ani żadnego innego prawa do odszkodowania lub innego środka prawnego, które którakolwiek ze Stron może mieć w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia Umowy, które istniało w dniu lub przed dniem wypowiedzenia.
  3. 11.3 Każda ze Stron niezwłocznie zaprzestanie wykorzystywania, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek Informacji Poufnych i niezwłocznie zwróci drugiej Stronie wszelkie dokumenty znajdujące się w jej posiadaniu lub pod jej kontrolą, które zawierają lub rejestrują jakiekolwiek Informacje Poufne inne niż te, które:
   1. a. jest w dniu ujawnienia lub staje się publicznie znana w dowolnym momencie po tej dacie;
   2. b. może zostać wykazane przez Przewoźnika zgodnie z wymogami WasteTrade, że Przewoźnik wiedział o nich przed ich ujawnieniem przez WasteTrade;
   3. c. jest lub stanie się dostępna dla Przewoźnika w inny sposób niż od WasteTrade i wolna od jakichkolwiek ograniczeń dotyczących jej wykorzystania lub ujawnienia;
   4. d. jest wymagane do ujawnienia przez prawo.

 

C) PRZEPISY OGÓLNE

Poniższe Postanowienia Ogólne mają zastosowanie do całości niniejszego Regulaminu.

 1. 1. Odpowiedzialność i odszkodowanie
  1. 1.1 Odpowiedzialność WasteTrade wynikająca z niniejszych Warunków, a także z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych, czynu niedozwolonego, wprowadzenia w błąd lub w inny sposób, jest ograniczona w sposób określony w niniejszym punkcie.
  2. 1.2 WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności (spowodowanej przez naszych pracowników, agentów lub w inny sposób) w związku z udostępnianiem przez nas Strony lub transportem materiałów lub wykonywaniem jakichkolwiek innych naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków;
   1. a. wszelkie pośrednie, szczególne lub wtórne straty, szkody, koszty lub wydatki; lub
   2. b. utratę zysków; utratę przewidywanych zysków; utratę działalności; utratę danych; utratę reputacji lub wartości firmy; przerwę w działalności; lub inne roszczenia osób trzecich; lub
   3. c. niewykonania któregokolwiek z naszych zobowiązań, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą Waste Trade
  3. 3. Przewoźnik musi zabezpieczyć Kupującego/Sprzedającego przed wszelkimi szkodami, kosztami, roszczeniami i wydatkami poniesionymi w związku z utratą lub uszkodzeniem jakiegokolwiek sprzętu, towarów lub mienia (w tym należącego do osób trzecich) spowodowanymi przez dostawcę usług transportowych, agentów lub pracowników dostawcy.
  4. 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub za jakiekolwiek świadome wprowadzenie w błąd lub za jakiekolwiek inne kwestie, w przypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.
 2. 2. Ochrona danych i poufność
  1. 2.1 Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób pozyskujemy i wykorzystujemy dane użytkowników, można znaleźć w naszej Polityce prywatności, do której można uzyskać swobodny dostęp na platformie WasteTrade.
 3. 3. Siła wyższa
  1. 3.1 Jeżeli jakakolwiek sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej Waste Trade lub uzgodnienie transportu zostanie anulowane przez Waste Trade na podstawie okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą Waste Trade, w tym między innymi działania siły wyższej, wyjątkowych trudnych warunków pogodowych, awarii lub niedoboru dostaw energii elektrycznej, powodzi, suszy, burzy, uderzenia pioruna lub pożaru, protestów, strajku, lokautu, sporu handlowego lub zakłóceń w pracy, wojna lub działania wojskowe, eksplozja, akt terroryzmu, sytuacja nadzwyczajna na szczeblu krajowym lub lokalnym, działania rządu lub innego właściwego organu lub wszelkiego rodzaju spory zbiorowe (w tym z udziałem pracowników dostawcy lub podwykonawców), opóźnienia lub awarie stron trzecich (każde z nich zwane jest "Zdarzeniem Siły Wyższej"), WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą zostać poniesione przez którąkolwiek ze stron.
  2. 3.2 W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego/Sprzedającego, wszelkie opłaty przewoźnika zostaną przekazane Kupującemu/Sprzedającemu do zapłaty.
 4. 4. Komunikacja
  1. 4.1 Wszelkie zawiadomienia na podstawie niniejszych Warunków muszą być sporządzone na piśmie i podpisane przez lub w imieniu strony składającej zawiadomienie (lub należycie upoważnionego przedstawiciela tej strony).
  2. 4.2 Powiadomienia uznaje się za należycie przekazane:
   1. a. w momencie doręczenia, jeżeli doręczenie następuje za pośrednictwem kuriera lub innego posłańca (w tym listu poleconego) w normalnych godzinach pracy odbiorcy;
   2. b. w momencie wysłania, jeśli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną i wygenerowany został raport pomyślnej transmisji lub zwrotne potwierdzenie odbioru;
   3. c. w piątym dniu roboczym następującym po dniu wysłania, w przypadku wysyłki zwykłą pocztą krajową; lub
   4. d. dziesiątego dnia roboczego po wysłaniu, w przypadku wysyłki pocztą lotniczą.
  3. 4.3 Wszelkie powiadomienia na mocy niniejszych Warunków muszą być kierowane na ostatni adres lub adres e-mail podany drugiej stronie.
 5. 5. Brak zwolnienia
  1. 5.1 Żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie strony w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego ani nie powstrzyma dalszego wykonywania jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego.
 6. 6. Odprawa
  1. 6.1 Jeśli jedna lub więcej klauzul niniejszego Regulaminu zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, wszystkie pozostałe klauzule Regulaminu pozostaną w pełni wykonalne.
 7. 7. Prawo i jurysdykcja
  1. 7.1 Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie spory wynikające z Umowy (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.
 8. 8. Prawa osób trzecich
  1. 8.1 Osoba, która nie jest stroną Umowy na mocy niniejszych Warunków, nie ma prawa na mocy Ustawy o umowach (prawo osób trzecich) z 1999 r. do egzekwowania jakichkolwiek warunków Umowy, ale nie ma to wpływu na jakiekolwiek prawo lub środek prawny osoby trzeciej, który istnieje lub jest dostępny poza tą ustawą.

 

 

Przeciwdziałanie niewolnictwu i handlowi ludźmi

 1. 1. WasteTrade z dumą angażuje się w zwalczanie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi oraz zachowuje czujność wobec materiałów dostarczanych poza Wielką Brytanią i UE oraz łańcuchów dostaw o zwiększonym ryzyku zaangażowania w niewolnictwo / handel ludźmi.
 2. 2. WasteTrade dołoży wszelkich starań, aby monitorować Użytkowników platformy pod kątem wszelkich oznak, że Użytkownicy mogą być zaangażowani we współczesne niewolnictwo lub handel ludźmi, jednak w celu zapewnienia najwyższej czujności, WasteTrade wymaga pomocy swoich Użytkowników.
 3. 3. Jeśli którykolwiek z Użytkowników WasteTrade ma obawy, że inni Użytkownicy mogą być zaangażowani w praktykę współczesnego niewolnictwa lub handlu ludźmi, wymaga się, aby Użytkownik albo:
  1. a) Niezwłocznie poinformować WasteTrade, aby mogła podjąć odpowiednie działania.
  2. b) zadzwonić na infolinię ds. współczesnego niewolnictwa pod numer 08000121700 lub wypełnić formularz online
  3. c) Skontaktuj się z Gangmasters and Labour Abuse Authority pod numerem 08004320804 lub [email protected]
  4. d) Skontaktować się z Crimestoppers pod numerem 0800 555 111.
  5. e) Skontaktować się z policją
  6. f) Skontaktować się z Anti-Slavery International lub innymi wyspecjalizowanymi organizacjami zwalczającymi niewolnictwo.
 4. 4. Aby dowiedzieć się więcej o tym, czym jest współczesne niewolnictwo i co możesz zrobić, aby mu przeciwdziałać, zapoznaj się z zestawem narzędzi IPHR Forum Modern Slavery Toolkit for the Waste and Recycling Sector.