Najnovšie správy

Zvyšovanie dôvery v hrdinu recyklácie

Zvyšovanie dôvery v recykláciu | WasteTrade sa zaviazala k dokonalosti na základe akreditácie ISO

In an era where environmental sustainability is at the forefront of global concerns, WasteTrade emerges as a pioneering digital platform committed to elevating the standards of the waste management and recycling industries. WasteTrade is the most effective and reliable global marketplace for the trading of waste and recycled commodities. Through…

Čítajte viac
Recyklácia PET fliaš

Riešenie problémov spojených s recykláciou PET fliaš | Smernica EÚ o plastoch na jedno použitie

Recyklácia PET fliaš v EÚ Odpočítavanie do splnenia cieľov smernice Európskej únie o jednorazových plastových výrobkoch (SUP) pokračuje, pričom na zmenu recyklácie PET fliaš zostávajú menej ako dva roky. Taliansko je spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ pod tlakom, aby výrazne zlepšilo svoje systémy zberu a recyklácie....

Čítajte viac
Triedenie odpadu

Triedenie odpadu je nákladovo efektívnejšie ako spaľovanie | Zníženie emisií

Nedávna štúdia, ktorú uskutočnili spoločnosti Zero Waste Europe (ZWE) a Equanimator, objasnila potenciál triedenia zmesového odpadu ako nákladovo efektívneho riešenia na zníženie emisií skleníkových plynov (GHG). Výskum s výstižným názvom "Materiály alebo plyny? Ako zachytávať uhlík", porovnával účinnosť a náklady spojené so zachytávaním uhlíka...

Čítajte viac
Zákaz vývozu odpadu

Zákaz vývozu odpadu a kríza recyklácie | Riešenie WasteTrade

Nedávne rozhodnutie Európskej únie zaviesť zákaz vývozu plastového odpadu v rámci Európy aj mimo nej vyvolalo výraznú krízu na recyklačnom trhu. Tento zásadný krok, ktorý je súčasťou dohody o nariadení o preprave odpadu dosiahnutej 17. novembra, vyvolal obavy z možného kolapsu...

Čítajte viac
zníženie emisií

Zníženie emisií o 75% | Zavedenie obehového hospodárstva

Stavebníctvo, ktoré sa významne podieľa na celosvetovej spotrebe materiálov a emisiách oxidu uhličitého, stojí na prahu transformácie. Nedávna správa spoločnosti McKinsey & Company v spolupráci so Svetovým ekonomickým fórom vrhá svetlo na túto potenciálnu zmenu. Zo štúdie vyplýva, že prijatie obehového...

Čítajte viac
WasteTrade na PRSE 2024

WasteTrade vystavuje na PRSE Amsterdam 2024 | Hala 10, stánok č. U31

Spoločnosť WasteTrade s potešením oznamuje svoju účasť na PRSE Amsterdam 2024, poprednom európskom podujatí v oblasti recyklácie plastov. Náš tím sa nevie dočkať, kedy sa opäť dostane do pulzujúceho srdca plastového sektora, aby nadviazal kontakty s odborníkmi z odvetvia a vybudoval nové kontakty pre udržateľné riešenia odpadového hospodárstva. Od našej premiéry...

Čítajte viac
Veselé Vianoce

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Pri rozlúčke s výnimočným rokom 2023 chceme všetkým našim používateľom čo najsrdečnejšie popriať veselé Vianoce a úspešný nový rok. Tento rok bol pre nás v spoločnosti WasteTrade monumentálny. Výrazne sme sa rozrástli, na našej platforme sú teraz zaregistrované tisíce podnikov. Je to...

Čítajte viac
Ekologicky šetrné Vianoce

Sprievodca ekologickými Vianocami od spoločnosti WasteTrade

Vianoce, obdobie radosti a obdarovávania, môžu byť aj obdobím zvýšeného odpadu a vplyvu na životné prostredie. V Spojenom kráľovstve spôsobujú vianočné spotrebné návyky dramatický nárast množstva vyprodukovaného odpadu. Každoročne vyhodíme ohromujúce množstvo sviatočného odpadu, vrátane: 290 000 ton pohľadníc...

Čítajte viac
Zvýšenie dane z plastových obalov

Zvýšenie dane z plastových obalov na 500 libier za tonu

V nadväznosti na nedávne jesenné vyhlásenie vyjadrila Asociácia environmentálnych služieb (ESA) svoje obavy a navrhla výrazné zvýšenie dane z plastových obalov. Navrhuje zvýšiť daň na 500 libier za tonu spolu s minimálnou hranicou recyklovaného obsahu 50% pre plastové obaly. Spojené kráľovstvo...

Čítajte viac
Zákaz vývozu odpadu z EÚ

EÚ zakáže vývoz plastového odpadu do krajín mimo OECD

V snahe bojovať proti environmentálnym problémom dosiahli Európska komisia a Európska rada dohodu o zákaze vývozu plastového odpadu z Európskej únie (EÚ) do krajín mimo OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj). Toto rozhodnutie predstavuje významný krok v environmentálnej politike EÚ....

Čítajte viac