Πλαστικό-Άλλο (Mix)

Περιγραφή υλικού

Υλικό

Mixed Bottles

Αριθμός φορτίων

6

Μέσο βάρος ανά φορτίο

25 MT

Διαθέσιμη ποσότητα

150 MT

Υπολειπόμενα φορτία

6

Τοποθεσία υλικού

Ηνωμένο Βασίλειο

Περιγραφή

Material is mixed bottles / steel and aluminium cans.