Home      > Řešení problémů s recyklací PET lahví | Směrnice EU o plastech na jedno použití

Úno 13, 2024

Řešení problémů s recyklací PET lahví | Směrnice EU o plastech na jedno použití

Recyklace PET lahví

Recyklace PET lahví v EU

Odpočítávání do splnění cílů směrnice Evropské unie o jednorázových plastových výrobcích (SUP) pokračuje a na změnu recyklace PET lahví zbývají méně než dva roky. Itálie je spolu s dalšími členskými státy EU pod tlakem, aby výrazně zlepšila své systémy sběru a recyklace. Směrnice nařizuje, že do roku 2025 musí být sebráno nejméně 77% PET lahví po spotřebě a do roku 2029 se toto číslo musí zvýšit na 90%. Kromě toho je výrobcům nařízen výrazný posun směrem k udržitelnosti - do roku 2025 musí do svých výrobků zahrnout alespoň 25% recyklovaného PET (RPET), přičemž do roku 2030 se tato hodnota zvýší na 30%. Tyto cíle nejsou pouhými čísly, ale představují zásadní obrat směrem k ochraně životního prostředí a zachování zdrojů.

Sběr a recyklace PET

Naléhavost těchto cílů byla ústředním bodem tiskové konference "Sbírejme budoucnost: selektivní sběr a evropské cíle", kterou uspořádala společnost Coripet. Na tomto setkání se sešli vedoucí představitelé v oblasti životního prostředí, tvůrci politik a odborníci z průmyslu, aby diskutovali o dalším postupu Itálie v oblasti recyklace. Přítomnost vážených osobností, jako je Prof. Pichetto Fratin, ministr životního prostředí a energetické bezpečnosti, a Dr. Corrado Dentis, prezident společnosti Coripet, podtrhla národní závazek dosáhnout těchto milníků v oblasti recyklace. Iniciativa společnosti Coripet, v jejímž rámci byly po celé Itálii instalovány ekologické kompaktory, je příkladem inovativních přístupů, které se uplatňují s cílem zvýšit míru tříděného sběru a recyklace.

Pokrok v recyklaci PET

Pokrok, který společnost Coripet učinila v instalaci ekologických kompaktorů, je chvályhodný - od roku 2023 bude v provozu více než 1206 jednotek, které umožní recyklaci více než 141 milionů lahví. Tento úspěch představuje zdvojnásobení recyklačního úsilí ve srovnání s předchozími lety, což svědčí o účinnosti těchto strojů a rostoucím zapojení veřejnosti do recyklačních postupů. Vize Dr. Dentise rozšířit tuto síť na 5 000 ekokompaktorů ilustruje odvážný krok směrem ke zvýšení recyklační kapacity a účinnosti Itálie. Výzva však přesahuje rámec sběru; kritickým cílem zůstává integrace potravinářského RPET do výrobního cyklu. Při současném využití pouhých 9% existuje významná příležitost k růstu tohoto trhu a překročení cíle 25% recyklovaného obsahu pro potravinářské obaly do roku 2025.

Úloha společnosti WasteTrade při zvyšování míry recyklace v EU

V této transformační době, WasteTrade se stává důležitým spojencem v úsilí o udržitelné nakládání s odpady a jejich recyklaci. Překlenutím propasti mezi původci odpadu, recyklátory a výrobci usnadňuje WasteTrade globální trh, který zvyšuje viditelnost a dostupnost recyklovatelných materiálů. Tato platforma nejen podporuje cíle směrnice SUP, ale zasazuje se i o širší cíle environmentální udržitelnosti a oběhového hospodářství. Závazek společnosti WasteTrade poskytovat transparentní, vyhovující a ziskovou cestu pro obchodování s odpadními komoditami se dokonale shoduje s potřebami recyklačního průmyslu a nabízí robustní řešení výzev, které směrnice přináší.

Obhajoba udržitelné budoucnosti

WasteTrade se zasazuje o inovace v oblasti recyklace nejen v souvislosti s dodržováním legislativních cílů. Ztělesňuje vizi světa, kde odpad není vnímán jako konečný bod, ale jako začátek nového cyklu využití. Podporou recyklátorů a propagací inovativních recyklačních technologií stojí WasteTrade v čele hnutí za udržitelnější a ekologicky uvědomělejší globální ekonomiku. Úsilí platformy o větší využívání RPET ve výrobě přispívá nejen ke snižování množství plastového odpadu, ale také k podpoře efektivního využívání zdrojů a udržitelnosti napříč průmyslovými odvětvími.

Cesta k dosažení a překročení cílů směrnice SUP pro recyklaci PET lahví je složitý, ale dosažitelný úkol. Vyžaduje společné úsilí vlád, zúčastněných stran z průmyslu a platforem, jako je WasteTrade, které společně usilují o společný cíl. Přijetím inovativních metod sběru, podporou využívání recyklovaných materiálů ve výrobě a podporou recyklačního průmyslu můžeme učinit významné kroky směrem k zelenější a udržitelnější budoucnosti. Společně máme sílu proměnit prostředí odpadového hospodářství a recyklace a připravit půdu pro oběhové hospodářství, které bude prospěšné pro planetu i její obyvatele.

Připojte se k našemu zpravodaji

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, abyste byli informováni o našich novinkách

Toto pole slouží k ověření platnosti a mělo by zůstat beze změny.

Další články

Zvyšování důvěry v recyklačního hrdinu

Zvyšování důvěry v recyklaci | Závazek společnosti WasteTrade k dokonalosti s akreditací ISO

In an era where environmental sustainability is at the forefront of global concerns, WasteTrade emerges as a pioneering ...
Třídění odpadu

Třídění odpadu je nákladově efektivnější než spalování | Snížení emisí

Nedávná studie, kterou provedly společnosti Zero Waste Europe (ZWE) a Equanimator, objasnila potenciál ...
Zákaz vývozu odpadů

Zákaz vývozu odpadů a krize recyklace | Řešení WasteTrade

Nedávné rozhodnutí Evropské unie zavést zákaz vývozu plastového odpadu v Evropě i mimo ni vyvolalo ...
snižování emisí

Snížení emisí o 75% | Přijetí oběhového hospodářství

Stavebnictví, které se významně podílí na celosvětové spotřebě materiálů a emisích oxidu uhličitého, stojí na pokraji ...
WasteTrade na PRSE 2024

WasteTrade vystavuje na PRSE Amsterdam 2024 | Hala 10, stánek č. U31

Společnost WasteTrade s potěšením oznamuje svou účast na veletrhu PRSE Amsterdam 2024, přední evropské akci v oblasti recyklace plastů. ...
Veselé Vánoce

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Když se loučíme s výjimečným rokem 2023, chceme vám co nejsrdečněji popřát šťastné a veselé ...