Plast-PVC

Beskrivning av materialet

Material

PVC Regrind Jazz

Antal laster

1

Genomsnittlig vikt per last

64 MT

Tillgänglig kvantitet

60 MT

Återstående laster

1

Materialets placering

Förenade kungariket

Beskrivning

PVC regrind from Electrical cable