Championing the Circular Economy: How Effective Waste Management Can Protect Our Aquatic Environments | Study

Need For A Circular Economy

As the world grapples with an ever-growing waste crisis, the need for circular waste management practices has never been more urgent. The study “The Crucial Role of Circular Waste Management Systems in Cutting Waste Leakage into Aquatic Environments” by Gómez-Sanabria, A., and Lindl, F., published in Nature Communications, sheds light on the alarming impact of…

Čítať ďalej

Škótsky parlament schválil prelomový zákon o obehovom hospodárstve

Návrh zákona o obehovom hospodárstve v Škótsku

A Turning Point for Scotland The Scottish Parliament has made a significant stride towards sustainability by passing the Circular Economy (Scotland) Bill unanimously on 26 June 2024. This groundbreaking legislation, introduced by Gillian Martin, Minister for Climate Action, aims to transform waste management practices across Scotland, promoting a circular economy where resources are used more…

Čítať ďalej

PRSE Amsterdam 2024: Najlepší ročník

Pohľad späť na PRSE 2024

Spoločnosť WasteTrade opäť vystavovala na veľtrhu Plastics Recycling Show Europe (PRSE) 2024, ktorý sa konal minulý týždeň. Tento rok sme sa na tomto podujatí zúčastnili už tretíkrát a bol to náš najlepší ročník. Za posledné dva roky zaznamenala spoločnosť WasteTrade výrazný rast; to sa prejavilo v našom oveľa väčšom stánku a v našej...

Čítať ďalej

WasteTrade na PRSE Amsterdam 2024: Zostáva už len týždeň!

PRSE 2024 Jeden týždeň do konca

Odpočítavanie je spustené! Spoločnosť WasteTrade s potešením oznamuje, že do konania PRSE Amsterdam 2024 zostáva už len týždeň. Podujatie sa uskutoční 19. - 20. júna na výstavisku RAI a my sa už nevieme dočkať, kedy sa naň vrátime už tretí rok. Pridajte sa k nám na veľtrhu PRSE 2024 Tento rok nájdete spoločnosť WasteTrade...

Čítať ďalej

WasteTrade vystavuje na PRSE Amsterdam 2024 | Hala 10, stánok č. U31

WT PRSE 2024

Sme nadšení, že spoločnosť WasteTrade bude vystavovať na veľtrhu Plastics Recycling Show Europe (PRSE) 2024 (opäť!), ktorý sa bude konať 19. - 20. júna v RAI Amsterdam. Tento rok nás nájdete v hale 10 v stánku č. U31, kde bude náš špecializovaný tím pripravený nadviazať kontakt s účastníkmi a preskúmať možnosti spolupráce pre udržateľnú budúcnosť....

Čítať ďalej

Vláda Spojeného kráľovstva zmrazila povolenia na spaľovanie odpadu

Povolenia na spaľovanie odpadu

Britské ministerstvo životného prostredia, potravinárstva a vidieka (Defra) oznámilo dočasné pozastavenie environmentálnych povolení pre nové zariadenia na spaľovanie odpadu v Anglicku, čo vyvolalo širokú diskusiu v sektore životného prostredia a odpadového hospodárstva. Táto smernica, ktorej cieľom je prehodnotiť prístup krajiny k nakladaniu s odpadmi, podnietila diskusie o...

Čítať ďalej

Odpočítavanie do PRSE Amsterdam 2024 | Cesta spoločnosti WasteTrade pokračuje

PRSE 2024

WasteTrade na PRSE Amsterdam 2024 Do konania PRSE Amsterdam 2024 zostávajú už len tri mesiace a na veľtrhu WasteTrade je cítiť vzrušenie. Nemôžeme sa dočkať, kedy sa opäť ponoríme do dynamického sveta recyklácie plastov - arény, v ktorej sme si od našej prvej účasti na veľtrhu v roku 2022 vydobyli významné postavenie. Tento rok sa vraciame...

Čítať ďalej

Vytváranie inzerátov na stránke WasteTrade | Najjednoduchší spôsob nákupu materiálov

Hľadané ponuky

Vo vyvíjajúcom sa prostredí odpadového hospodárstva a recyklácie je prvoradá potreba efektívnosti a priamosti pri získavaní materiálov. Vytváranie zoznamov "Wanted" na portáli WasteTrade sa javí ako strategický nástroj, ktorý preklenuje priepasť medzi dopytom a ponukou s bezkonkurenčnou ľahkosťou, jednoduchosťou a priamosťou. Táto inovatívna funkcia nielenže zjednodušuje vyhľadávanie konkrétnych odpadových komodít...

Čítať ďalej

Spojené kráľovstvo je lídrom vo výskume obehového hospodárstva vďaka novému centru s podporou OSN

Výskumné centrum obehového hospodárstva Spojeného kráľovstva

Spojené kráľovstvo posilnilo svoju hru v oblasti environmentálnej udržateľnosti a oznámilo vytvorenie vôbec prvého Medzinárodného centra excelentnosti pre udržateľné riadenie zdrojov v obehovom hospodárstve, ktoré podporuje Organizácia Spojených národov. Tento významný krok poukazuje na pevné odhodlanie Spojeného kráľovstva budovať udržateľnú budúcnosť prostredníctvom inteligentnejšieho riadenia zdrojov a recyklácie...

Čítať ďalej

Zvyšovanie dôvery v recykláciu | WasteTrade sa zaviazala k dokonalosti na základe akreditácie ISO

Zvyšovanie dôvery v hrdinu recyklácie

V dobe, keď je environmentálna udržateľnosť v popredí celosvetového záujmu, sa spoločnosť WasteTrade stáva priekopníckou digitálnou platformou, ktorá sa usiluje o zvýšenie štandardov v oblasti odpadového hospodárstva a recyklácie. WasteTrade je najefektívnejšie a najspoľahlivejšie globálne trhovisko na obchodovanie s odpadom a recyklovanými komoditami. Prostredníctvom inovatívnych riešení sa snažíme...

Čítať ďalej

Riešenie problémov spojených s recykláciou PET fliaš | Smernica EÚ o plastoch na jedno použitie

Recyklácia PET fliaš

Recyklácia PET fliaš v EÚ Odpočítavanie do splnenia cieľov smernice Európskej únie o jednorazových plastových výrobkoch (SUP) pokračuje, pričom na zmenu recyklácie PET fliaš zostávajú menej ako dva roky. Taliansko je spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ pod tlakom, aby radikálne zlepšilo svoje systémy zberu a recyklácie. Smernica nariaďuje, aby sa do...

Čítať ďalej

Triedenie odpadu je nákladovo efektívnejšie ako spaľovanie | Zníženie emisií

Triedenie odpadu

Nedávna štúdia, ktorú uskutočnili spoločnosti Zero Waste Europe (ZWE) a Equanimator, objasnila potenciál triedenia zmesového odpadu ako nákladovo efektívneho riešenia na zníženie emisií skleníkových plynov (GHG). Výskum s výstižným názvom "Materiály alebo plyny? Ako zachytávať uhlík" porovnal účinnosť a náklady spojené so zachytávaním a ukladaním uhlíka (CCS) a...

Čítať ďalej

Zníženie emisií o 75% | Zavedenie obehového hospodárstva

zníženie emisií

Stavebníctvo, ktoré sa významne podieľa na celosvetovej spotrebe materiálov a emisiách oxidu uhličitého, stojí na prahu transformácie. Nedávna správa spoločnosti McKinsey & Company v spolupráci so Svetovým ekonomickým fórom vrhá svetlo na túto potenciálnu zmenu. Zo štúdie vyplýva, že prijatie obehového hospodárstva v stavebníctve by mohlo znížiť...

Čítať ďalej

WasteTrade vystavuje na PRSE Amsterdam 2024 | Hala 10, stánok č. U31

WasteTrade na PRSE 2024

Spoločnosť WasteTrade s potešením oznamuje svoju účasť na PRSE Amsterdam 2024, poprednom európskom podujatí v oblasti recyklácie plastov. Náš tím sa nevie dočkať, kedy sa opäť dostane do pulzujúceho srdca plastového sektora, aby nadviazal kontakty s odborníkmi z odvetvia a vybudoval nové kontakty pre udržateľné riešenia odpadového hospodárstva. Od nášho uvedenia na veľtrhu PRSE Amsterdam 2022 spoločnosť WasteTrade...

Čítať ďalej

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Veselé Vianoce

Pri rozlúčke s výnimočným rokom 2023 chceme všetkým našim používateľom čo najsrdečnejšie popriať veselé Vianoce a úspešný nový rok. Tento rok bol pre nás v spoločnosti WasteTrade monumentálny. Výrazne sme sa rozrástli, na našej platforme sú teraz zaregistrované tisíce podnikov. Je to vaša dôvera a podpora, ktorá...

Čítať ďalej

Sprievodca ekologickými Vianocami od spoločnosti WasteTrade

Ekologicky šetrné Vianoce

Vianoce, obdobie radosti a obdarovávania, môžu byť aj obdobím zvýšeného odpadu a vplyvu na životné prostredie. V Spojenom kráľovstve spôsobujú vianočné spotrebné návyky dramatický nárast množstva vyprodukovaného odpadu. Každoročne vyhodíme ohromujúce množstvo sviatočného odpadu, vrátane: 290 000 ton kartónových obalov, 125 000 ton plastov,...

Čítať ďalej

Zvýšenie dane z plastových obalov na 500 libier za tonu

Zvýšenie dane z plastových obalov

V nadväznosti na nedávne jesenné vyhlásenie vyjadrila Asociácia environmentálnych služieb (ESA) svoje obavy a navrhla výrazné zvýšenie dane z plastových obalov. Navrhuje zvýšiť daň na 500 GBP za tonu spolu s minimálnou hranicou recyklovaného obsahu 50% pre plastové obaly. Vláda Spojeného kráľovstva však plánuje uzákoniť...

Čítať ďalej

EÚ zakáže vývoz plastového odpadu do krajín mimo OECD

Zákaz vývozu odpadu z EÚ

V snahe bojovať proti environmentálnym problémom dosiahli Európska komisia a Európska rada dohodu o zákaze vývozu plastového odpadu z Európskej únie (EÚ) do krajín mimo OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj). Toto rozhodnutie predstavuje významný krok v environmentálnej politike EÚ. Komplexná dohoda o preprave odpadu...

Čítať ďalej

Jednoduchšia recyklácia: Je to krok vpred, ale stačí to?

Jednoduchšia recyklácia

Anglický trh s recykláciou prechádza výraznou transformáciou, keďže vláda predstavila svoje plány na "jednoduchšiu recykláciu". Paul Sanderson, výkonný riaditeľ Združenia pre recykláciu, víta zameranie iniciatívy na suché základné materiály - papier, kartón, plasty, kovy a sklenené obaly. Širšie súvislosti návrhu a jeho potenciálny vplyv si však vyžadujú hlbšiu analýzu. Jednoduchšia recyklácia...

Čítať ďalej

WasteTrade v centre pozornosti: Naša cesta k Národným recyklačným cenám MRW 2023

Ocenenia WT Nat Rec

Sme veľmi radi, že spoločnosť WasteTrade bola nominovaná nie na jedno, nie na dve, ale hneď na tri ocenenia v prestížnej súťaži MRW National Recycling Awards 2023! Boli sme nominovaní v kategóriách "Tím roka", "Digitálna inovácia" a "Vychádzajúca hviezda"; tu je krátky prehľad o tom, čo pre nás jednotlivé nominácie znamenajú a aká tvrdá práca za nimi stojí...

Čítať ďalej

Aktuality zo sveta recyklácie | September

Spoločnosť WasteTrade je nominovaná na tri národné ceny MRW za recykláciu S potešením sa delíme o naše nominácie na tri národné ceny MRW za recykláciu, ktoré zdôrazňujú náš záväzok dosahovať vynikajúce výsledky v oblasti odpadového hospodárstva. Naša nominácia na "Tím roka" symbolizuje náš inovatívny prínos k environmentálnej udržateľnosti a ukazuje nás ako priekopníkov v digitálnej transformácii sektora. V kategórii "Digitálne inovácie"...

Čítať ďalej

55% Veľké podniky sa zaviazali k obehovosti, ale neuskutočnili zmenu

Podnikanie v oblasti obehového hospodárstva

Nedávna štúdia, ktorú zverejnila spoločnosť Bain & Company, ukázala, že viac ako polovica veľkých podnikov, presne 55%, sa zaviazala k obehovosti. Prevládajúce "lineárne myslenie" však týmto spoločnostiam naďalej bráni v jej úplnom začlenení do svojich prevádzkových postupov. Podnikateľské postupy obehového hospodárstva Z organizácií, ktoré boli súčasťou tohto prieskumu, sa k obehovému hospodárstvu prihlásilo len 20%...

Čítať ďalej

Aktuality zo sveta recyklácie | august

WasteTrade vystavuje budúci týždeň na veľtrhu Plast 2023 v Miláne Spoločnosť WasteTrade vystavuje na veľtrhu Plast 2023, ktorý sa uskutoční budúci týždeň od 5. do 8. septembra v Miláne. Plast 2023 je veľtrh pre globálny plastikársky priemysel, na ktorom sa prezentujú najnovšie talenty a inovácie vo všetkých oblastiach plastov; WasteTrade bude vystavovať, aby priemysel informoval o...

Čítať ďalej

Čo je odpad? Prehodnotenie našej definície odpadu

Definícia odpadu

Vývoj definície odpadu Chartered Institution of Wastes Management (CIWM) zdôrazňuje naliehavú potrebu prehodnotiť súčasnú definíciu odpadu. S rozvojom sektora zdrojov a odpadov sa objavili novšie a diferencovanejšie techniky riadenia. Žiaľ, prevládajúce definície EÚ nám bránia v plnom využití ich potenciálu. V minulosti bol odpad...

Čítať ďalej

Aktuality zo sveta recyklácie | Júl

Novozverejnené štatistiky o odpadoch od Defra: Podrobná analýza Miera recyklácie v Spojenom kráľovstve sa mierne zlepšila zo 44,4% v roku 2020 na 44,6% v roku 2021, ale množstvo biologicky rozložiteľného odpadu uloženého na skládku sa zvýšilo a recyklácia odpadov z obalov zostala na úrovni 63,2%. Miera recyklácie sa líšila podľa materiálu, pričom podiel papiera a lepenky dosiahol 70,6%, kovov 76%, ale...

Čítať ďalej

Ohromujúca investícia 6 miliónov libier do výskumu plastov

Výskum

Zvýšenie výskumu udržateľnosti plastov o 6 miliónov libier UK Research and Innovation (UKRI), významná národná agentúra pre financovanie, urobila významný krok v oblasti ochrany životného prostredia tým, že podporila päť jedinečných projektov zameraných na udržateľnosť plastov sumou 6 miliónov libier. Tento krok je súčasťou širšieho úsilia Spojeného kráľovstva o udržateľnú budúcnosť a očakáva sa, že prinesie...

Čítať ďalej

Novozverejnené štatistiky o odpadoch od Defra: Podrobná analýza

Štatistiky Defra o odpade

Britské ministerstvo pre životné prostredie, potraviny a vidiecke záležitosti (Defra) nedávno zverejnilo štatistiky o odpadoch v krajine za rok 2021, ktoré vrhajú pozornosť na recyklačné úsilie v celej krajine. Údaje odhaľujú nuansy zlepšenia, stagnáciu v niektorých oblastiach a pretrvávajúci dôvod na obavy v iných. Odborníci z odvetvia a zainteresované strany však tvrdia, že boj proti odpadu...

Čítať ďalej

Spoločenská zodpovednosť firiem vo Veľkej Británii | Prečo by sa vaša firma mala venovať CSR

spoločenská zodpovednosť firiem vo Veľkej Británii

Pojem "sociálna zodpovednosť podnikov" (CSR) sa vzťahuje na obchodné postupy, ktoré pomáhajú spoločnostiam byť sociálne zodpovednými voči sebe, zainteresovaným stranám, klientom a verejnosti. V súčasnom podnikateľskom prostredí už CSR nie je luxusom, ale nevyhnutnosťou; je základným kameňom, na ktorom pokrokové podniky budujú svoju povesť a stratégie udržateľnosti. Uprednostňovanie CSR Recyklácia...

Čítať ďalej

Spoločnosť WasteTrade spúšťa nové a vylepšené trhovisko s odpadmi

Nový Marketpalce WasteTrade

Nové trhovisko Spoločnosť WasteTrade s potešením oznamuje, že tento týždeň spustila naše nové a vylepšené trhovisko. Vďaka silnému zameraniu na zlepšenie používateľského zážitku, zjednodušenie navigácie a zvýšenie efektívnosti procesu recyklácie je spoločnosť WasteTrade pripravená revolučne zmeniť spôsob obchodovania s odpadovými komoditami. Nové usporiadanie Jednou z najvýraznejších funkcií...

Čítať ďalej

Anglický zákaz používania jednorazových plastov | Defra zverejňuje usmernenia

Zákaz používania jednorazových plastov

Zákaz jednorazových plastov Ministerstvo životného prostredia, potravinárstva a vidieka Spojeného kráľovstva (Defra) nedávno zverejnilo svoje odporúčanie týkajúce sa nadchádzajúceho zákazu jednorazových plastov v Anglicku, ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. októbra 2023. Ministerka životného prostredia Thérèse Coffeyová vydala 14. januára vyhlásenie, v ktorom oznámila, že...

Čítať ďalej

Plán ekologickejšej budúcnosti: Stratégia OSN na zníženie znečistenia plastmi 80% do roku 2040

Zníženie znečistenia plastmi 80% do roku 2024

Plán OSN na boj proti plastovému odpadu Program OSN pre životné prostredie (UNEP), environmentálna zložka OSN so sídlom v Keni, zverejnil v pondelok podrobný plán, ktorého cieľom je znížiť množstvo plastového odpadu o neuveriteľných 80% do roku 2040. Podľa správy sa navrhované zníženie plastového znečistenia dá dosiahnuť pomocou...

Čítať ďalej

Vláda Spojeného kráľovstva navrhuje zmeny dane z plastových obalov na podporu recyklácie chemikálií

Plastové obaly

Vláda Spojeného kráľovstva oznámila svoj zámer uskutočniť konzultácie o zmene a doplnení dane z plastových obalov (PPT) s cieľom stimulovať investície do recyklácie chemických látok. Prístup založený na hmotnostnej rovnováhe: Zmeny v recyklácii v Spojenom kráľovstve? Cieľom konzultácie je zhromaždiť názory na to, či by sa mal povoliť "prístup hmotnostnej bilancie" na určenie percentuálneho podielu recyklovaného obsahu v...

Čítať ďalej

WasteTrade sa vracia na PRSE Amsterdam 2023: Vystavuje 10. - 11. mája 2023, stánok č. A43

WasteTrade vystavuje na PRSE Amsterdam 2023

Spoločnosť WasteTrade s potešením oznamuje svoju účasť na prestížnom veľtrhu PRSE Amsterdam 2023, podujatí venovanom európskej recyklácii plastov. Tím sa teší na opätovné nadviazanie kontaktov s odborníkmi z odvetvia a nadviazanie nových vzťahov v snahe o udržateľné a obehové riešenia v oblasti odpadového hospodárstva. WasteTrade je špičkové online trhovisko, ktorého cieľom je preklenúť...

Čítať ďalej

Nie je času nazvyš: Spojené kráľovstvo musí začať vyvážať odpad hneď, aby dosiahlo obehové hospodárstvo

Obehové hospodárstvo

Len 7,5% materiálov používaných v Spojenom kráľovstve sa opätovne používa, čo vytvára výraznú medzeru v obehovom hospodárstve a brzdí úsilie krajiny dosiahnuť obehové hospodárstvo a čisté nulové emisie. Prijatím obehových riešení založených viac na recyklácii by sa mohlo znížiť používanie materiálov až o 40% a uhlíková stopa o 43%, ale nedostatok domácej recyklačnej infraštruktúry v Spojenom kráľovstve je...

Čítať ďalej

Ochrana životného prostredia alebo tvorba zisku? Bližší pohľad na navrhované zmeny vlády Spojeného kráľovstva v oblasti zberu odpadu

Vláda Spojeného kráľovstva bude od domácností vyžadovať, aby triedili plastový odpad podľa druhu do rôznych recyklačných nádob s cieľom zvýšiť mieru recyklácie a znížiť množstvo plastového odpadu na skládkach a v spaľovniach. Kritici vyjadrili obavy z nákladov a zložitosti zmien, ako aj z potenciálneho zníženia miery recyklácie a nejasnej motivácie tejto politiky....

Čítať ďalej

Národný týždeň kariéry | Rozhovor s Carlou Fullerovou

Carla Fullerová je špecialistkou online podpory v spoločnosti WasteTrade a po necelých dvoch mesiacoch od nástupu je jednou z najnovších členov tímu. Keďže je týždeň kariéry, využili sme príležitosť porozprávať sa s Carlou a dozvedieť sa viac o jej profesionálnej minulosti, jej doterajších skúsenostiach v spoločnosti WasteTrade a...

Čítať ďalej

Investícia 77 miliónov libier do námornej technológie Net Zero | Vláda Spojeného kráľovstva

Technológia Net Zero

Vláda Spojeného kráľovstva spustila súťaž o plavidlá a infraštruktúru s nulovými emisiami (ZEVI) v hodnote 77 miliónov libier, ktorej cieľom je dekarbonizácia námorného sektora krajiny. Finančné prostriedky sa použijú na presun existujúcich ekologických námorných technológií z továrne na more a určia sa projekty, ktoré budú mať dlhodobý vplyv na znižovanie emisií. Súťaž ZEVI poskytne finančné prostriedky na inovatívne...

Čítať ďalej

Zákaz plastových tanierov a príborov na jedno použitie v Anglicku

plast na jedno použitie

Plasty na jedno použitie Plastové taniere, príbory a iné predmety na jedno použitie budú v Anglicku zakázané od októbra 2023; toto opatrenie je súčasťou 25-ročného environmentálneho plánu Anglicka (2018), ktorého cieľom je odstrániť všetok plastový odpad, ktorému sa dá vyhnúť, do roku 2042. Podľa ministerstva životného prostredia, potravinárstva a vidieckych záležitostí (Defra) sa zákaz...

Čítať ďalej

WasteTrade | 2022: Zhodnotenie roka

Kópia bulletinu Hero

Keďže sa blížia Vianoce a nový rok, rozhodli sme sa využiť túto príležitosť a zamyslieť sa nad rokom 2022 a pozrieť sa späť na všetko, čo sme dosiahli v našom prvom celom roku. Rok 2022 je prvým celým kalendárnym rokom spoločnosti WasteTrade a povedať, že bol bohatý na udalosti, by bolo slabé slovo. Na začiatku...

Čítať ďalej

Ceny energie 2022 | Čo znamená kríza cien energie pre recykláciu v Spojenom kráľovstve a Európe

Ceny energie 2022

Rast cien energií Pre nikoho nebude novinkou, že Európa bojuje s extrémnym rastom cien energií. Prispieva k tomu mnoho faktorov, ako napríklad všeobecné spomalenie hospodárstva spôsobené výdavkami COVID-19. Taktiež generátory elektrickej energie, ktoré boli počas pandémie odstavené z dôvodu klesajúceho dopytu po energii, nemohli...

Čítať ďalej

WasteTrade sú šampiónmi v oblasti udržateľnosti | Veľká výstava udržateľnosti 2022

Veľká výstava udržateľnosti 2022

Minulý týždeň vo štvrtok 22. septembra sa spoločnosť WasteTrade predstavila na veľtrhu The Big Sustainability Expo 2022. Na tomto podujatí sa stretli lídri v oblasti udržateľnosti podnikov zo všetkých odvetví hospodárstva. Mali sme možnosť stretnúť sa s mnohými rôznymi jednotlivcami a podnikmi a diskutovať o tom, čo my v spoločnosti WasteTrade spolu s ThinkCarbon robíme, aby sme zmenili svet...

Čítať ďalej

WasteTrade nominovaný na cenu za odpad | The Big Sustainability Expo 2022

Veľká výstava udržateľnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa odpadovým hospodárstvom S potešením oznamujeme, že sme boli zaradení do užšieho výberu finalistov na ocenenie "Waste" Award na tohtoročnej výstave Big Sustainability Expo, ktorá sa uskutoční 22. septembra na štadióne St. Mary's v Southamptone. Cena za odpad, na ktorú sme nominovaní, znie: "Od obehových princípov uplatňovaných v dizajne, cez projekty dosahujúce nulový odpad až po iniciatívy zamerané na opätovnú výrobu...

Čítať ďalej

Spoločnosť WasteTrade sa zúčastní veľtrhu Veľká výstava udržateľnosti, Southampton 2022.

Dňa 22. septembra 2022 sa spoločnosť WasteTrade zúčastní veľtrhu Big Sustainability Expo, ktorý sa koná na štadióne St Mary's v Southamptone. Toto veľtrhové podujatie je jedným z popredných podujatí v Spojenom kráľovstve v oblasti podnikovej udržateľnosti a v snahe o dosiahnutie nulových čistých emisií uhlíka. Počas rokov, čo sa toto podujatie koná, pravidelne priťahuje...

Čítať ďalej

22. júna - WasteTrade: spustenie | PRSE 2022 Amsterdam.

Neustále rastúca odpadová kríza už desaťročia devastuje prírodné prostredie na celom svete. Odvetvie odpadového hospodárstva už dlho zápasí s problémami a nedokáže udržateľne spracovať ani zďaleka také množstvo odpadu, aké produkujeme. Problémy s dodržiavaním predpisov a regulácie, koordinácia prepravy a nejasnosti v súvislosti s najetickejšími spôsobmi spracovania odpadu...

Čítať ďalej

Agenda 2030

Agenda udržateľnosti Čo je Agenda 2030? Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je súbor 17 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré stanovila Organizácia Spojených národov na samite o udržateľnom rozvoji v septembri 2015. Cieľom tejto agendy bolo dosiahnuť udržateľnejšiu budúcnosť pre celú planétu; podľa vlastných slov OSN...

Čítať ďalej

ThinkCarbon

ThinkCarbon je nový projekt, ktorého úlohou je bojovať proti nadmernej produkcii emisií uhlíka na celom svete. V dôsledku desaťročia trvajúcej nadmernej spotreby čelíme klimatickej katastrofe. Ešte však nie je neskoro na to, aby sme urobili dôležité zmeny v záujme našej budúcnosti. ThinkCarbon je...

Čítať ďalej

Spolupracujte s nami

WasteTrade je nová technologická spoločnosť, ktorá chce globálne ovplyvniť svetový priemysel odpadov a udržateľnosti. Ponúkame zmysluplné kariérne príležitosti pre jednotlivcov, ktorí sa ideálne hodia na to, aby nám to pomohli dosiahnuť. Chceme pracovať spolu s ľuďmi, ktorí zdieľajú naše presvedčenie a sú nadšení, že sa môžu zapojiť do toho, o čom vieme, že bude...

Čítať ďalej

WasteTrade: Globálne trhovisko s odpadom

V dôsledku desaťročia trvajúcej nadprodukcie a nadmernej spotreby na celom svete čelíme klimatickej katastrofe. Na celom svete každoročne vyprodukujeme viac ako 2 miliardy ton odpadu, pričom sa predpokladá, že do roku 2050 sa toto množstvo zvýši na 3,4 miliardy ton. Miliardy ton odpadu sa každoročne spracúvajú spôsobom, ktorý spôsobuje škody a...

Čítať ďalej