Termeni și condiții WasteTrade

DEFINIȚII:

'Utilizator' - Orice persoană fizică autorizată să utilizeze site-ul WasteTrade în numele companiei la care este angajată. Această persoană trebuie să aibă autoritatea de a angaja compania. Poate fi denumită în alt mod "administrator".

'WasteTrade' - WasteTrade Holdings Limited, număr de companie 13314586, furnizor al pieței online WasteTrade.

"Cumpărător" - Utilizatorul autorizat care este înregistrat pe site în scopul achiziționării de materiale sau, în caz contrar, compania la care este angajat.

"Vânzător" - Utilizatorul autorizat care este înregistrat pe site în scopul vânzării de materiale sau, în caz contrar, compania la care este angajat.

'Broker' - O persoană sau o companie care utilizează site-ul pentru a facilita tranzacțiile între vânzători și cumpărători de deșeuri, dar care nu deține în niciun moment materialul.

'Platforma' - Platforma furnizată de WasteTrade Holdings Limited, care facilitează vânzarea și cumpărarea de materiale plastice reciclabile.

"Număr de utilizator" - Numărul individual atribuit fiecărui utilizator în urma finalizării procesului de înregistrare.

'Load' - Porțiunea individuală de material care face obiectul vânzării către fiecare cumpărător în parte.

'Tabloul de bord al clientului' - Colecția de date disponibile pentru fiecare utilizator, inclusiv anunțurile, ofertele, mesajele, vizualizările recente, istoricul achizițiilor, "ar putea să vă placă" și materialele care vor fi disponibile în curând.

 

A) UTILIZAREA PIEȚEI WASTETRADE

 1. 1. DESPRE WASTETRADE
  1. 1.1 WasteTrade este o platformă de piață pentru materiale plastice, inclusiv, dar fără a se limita la: Acrilic, ABS, EPS, HDPE, LDPE, PC, PET, polietilenă, PP, PS, PVC. Waste Trade permite utilizatorilor să listeze, să vândă, să ofere și să cumpere materialele plastice menționate mai sus în regim 24/7.
  2. 1.2 În nici un moment WasteTrade nu deține proprietatea asupra niciunuia dintre materialele enumerate. Implicarea WasteTrade se limitează la a fi un facilitator pentru tranzacțiile de deșeuri de plastic între Cumpărători și Vânzători pe Platformă.
  3. 1.3 În timp ce WasteTrade încurajează toți vânzătorii și cumpărătorii să furnizeze informații complet exacte, WasteTrade nu are niciun control asupra și nu garantează existența, calitatea, siguranța sau legalitatea articolelor anunțate; adevărul sau acuratețea conținutului sau a anunțurilor utilizatorilor, capacitatea vânzătorilor de a vinde articole, capacitatea cumpărătorilor de a plăti pentru articole sau faptul că un cumpărător sau un vânzător va finaliza efectiv o tranzacție sau va returna un material acolo unde este solicitat.
 2. 2. ÎNREGISTRAREA INTERESULUI
  1. 2.1 Dacă Utilizatorul dorește să devină Cumpărător sau Vânzător pe platformă, i se va cere să furnizeze informațiile marcate ca fiind un câmp obligatoriu; cu toate acestea, este de dorit ca Utilizatorul să furnizeze cât mai multe informații posibile pentru a ajuta în procesul de înregistrare.
  2. 2.2 Utilizatorul este direcționat către Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe despre protecția datelor sale.
  3. 2.3 În timpul procesului de înregistrare, trebuie să furnizați o adresă de e-mail validă care să nu fie ofensatoare sau înșelătoare, să nu aducă atingere bunelor moravuri și să nu încalce drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi ale unor terțe părți.
  4. 2.4 Prin înregistrarea companiei pe care o reprezintă, utilizatorul garantează că are autoritatea de a acționa pentru acea companie și de a introduce compania în situații prin care compania este obligată prin contract. WasteTrade nu va purta nicio răspundere pentru orice pierdere sau daună în cazul în care un utilizator nu are autoritatea de a acționa în numele companiei pe care o reprezintă.
  5. 2.5 Odată ce utilizatorii au introdus toate informațiile necesare pentru a se înregistra, WasteTrade va valida informațiile furnizate pentru a înregistra contul și pentru a furniza un ID de utilizator. WasteTrade se va strădui să finalizeze procesul de validare în cel mult 24 de ore, însă acest lucru nu este garantat. Orice pierdere cauzată de întârzieri în procesul de validare nu va fi din vina WasteTrade și, în niciun caz, WasteTrade nu va fi răspunzătoare pentru aceasta.
  6. 2.6 Prin înregistrarea pentru utilizarea platformei, utilizatorul este de acord cu acești Termeni și condiții și cu Politica de confidențialitate a WasteTrade.
 3. 3. UTILIZAREA WASTETRADE
  1. 3.1 Odată ce contul utilizatorului a fost validat, acesta va putea să listeze articole sau să liciteze pe anunțurile vânzătorului. În niciun caz conturile de utilizator nu trebuie să fie transferate unei alte părți, iar contul de utilizator poate fi utilizat doar de către persoana care a înregistrat contul și care are autoritatea expresă de a angaja contractual compania pentru care lucrează.
  2. 3.2 Ne rezervăm dreptul de a descalifica temporar sau permanent și/sau de a dezactiva orice cont de utilizator atunci când un utilizator a încălcat (sau intenționează să încalce) acești termeni și condiții.
  3. 3.3 Un Utilizator poate fi descalificat sau contul său poate fi dezactivat temporar sau permanent dacă o astfel de acțiune va proteja drepturile altor utilizatori ai site-ului nostru.
  4. 3.4 O listă neexhaustivă de circumstanțe care pot duce la dezactivarea sau dezactivarea unui cont este următoarea:
   1. a. Un utilizator furnizează informații false sau înșelătoare.
   2. b. Un utilizator nu a plătit anterior pentru produsele câștigate pe site-ul nostru.
   3. c. plata a fost blocată sau refuzată anterior din orice motiv.
   4. d. Un utilizator enumeră materialele periculoase sau nereciclabile
   5. e. Un utilizator și alți ofertanți; să convină, să discute sau să coordoneze în alt mod ofertele în încercarea de a crește posibilitatea generală de câștig peste ceea ce ar fi fost cazul dacă ați fi acționat separat.
   6. f. Este utilizată o metodă de plată frauduloasă sau banca sau altă instituție de credit anulează tranzacția cu cardul de credit sau de debit pentru o taxă WasteTrade sau orice altă plată.
   7. g. Un utilizator încalcă sau eludează orice lege sau drepturi ale terților sau încalcă în alt mod drepturile de autor sau marca comercială a unei terțe părți.
   8. h. Un utilizator manipulează prețul oricărui articol sau interferează cu listarea oricărui alt utilizator;
   9. i. Un utilizator postează conținut fals, inexact, înșelător, defăimător sau calomnios;
   10. j. Un utilizator își transferă contul WasteTrade și ID-ul de utilizator către o altă parte;
   11. k. Un utilizator distribuie viruși sau orice alte tehnologii care pot dăuna WasteTrade, sau intereselor sau proprietății utilizatorilor WasteTrade;
   12. l. Un utilizator utilizează orice robot, spider, scraper sau alte mijloace automate pentru a accesa Serviciile noastre în orice scop;
   13. m. Un utilizator interferează cu funcționarea Serviciilor WasteTrade sau impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii noastre;
   14. n...Un utilizator încalcă drepturile de autor, marca comercială, brevet, moral, bază de date sau alte drepturi de proprietate intelectuală care aparțin sau sunt licențiate către WasteTrade. Unele, dar nu toate acțiunile care pot constitui o încălcare sunt reproducerea, executarea, afișarea, distribuirea, copierea, ingineria inversă, descompunerea, dezasamblarea sau pregătirea de lucrări derivate din conținutul care aparține WasteTrade sau altcuiva;
   15. o. Un Utilizator încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală care aparțin unor terțe părți afectate de utilizarea Serviciilor de către Utilizator sau postează conținut care nu le aparține;
   16. p. Utilizatorul culege sau colectează în alt mod informații despre utilizatori fără consimțământul acestora;
   17. q. Utilizatorul eludează orice măsuri tehnice pe care WasteTrade le utilizează pentru a furniza serviciile.
  5. 3.5 În timp ce WasteTrade își rezervă dreptul de a descalifica/anula conturi, nu este responsabilitatea WasteTrade să monitorizeze utilizarea abuzivă a site-ului, iar WasteTrade nu va fi răspunzătoare pentru pierderile suferite de un alt utilizator în cazul în care nu a eliminat un cont care a utilizat anterior în mod abuziv site-ul. În schimb, sarcina revine tuturor Utilizatorilor de a utiliza site-ul în mod responsabil și onest în orice moment.
  6. 3.6 WasteTrade permite înregistrarea brokerilor terți care utilizează Site-ul pentru a facilita tranzacțiile, însă brokerii sunt supuși prevederilor din clauza 5.
  7. 3.7 În măsura în care utilizatorul utilizează platforma în calitate de furnizor, utilizatorul este supus în special următoarelor obligații:
     1. a. Utilizatorul trebuie să fie autorizat să ofere produsele oferite.
     2. b. Utilizatorul trebuie să fie capabil să transfere proprietatea legală a Produselor oferite fără sarcini de orice fel.
     3. c. Informațiile despre produsele oferite pe care utilizatorul le comunică pe platformă trebuie să fie complete și corecte și nu trebuie să inducă în eroare.
  8. 3.8 În plus, ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a rezilia toate sau o parte din Serviciile noastre și/sau de a nu furniza toate sau o parte din Serviciile noastre nimănui pentru orice motiv și/sau perioadă de timp, la discreția noastră.
  9. 3.9 Putem anula conturile neconfirmate sau conturile care au fost inactive pentru o perioadă lungă de timp sau putem modifica sau întrerupe Serviciile noastre.
  10. 3.10 Prin alegerea de a se înregistra pe site, utilizatorul este de acord cu utilizarea de "roboți", în plus față de primirea de notificări privind, dar fără a se limita la, noi anunțuri și promoții.
 4. 4. CONDIȚII DE LISTARE
  1. 4.1 Vânzătorii trebuie să încarce fotografii ale materialului pe care îl vând. Aceste fotografii trebuie să fie de înaltă rezoluție, iar calitatea materialului trebuie să fie clar vizibilă și să reprezinte cu exactitate materialul vândut.
  2. 4.2 Fotografiile trebuie să fie în special ale materialului care este vândut și în niciun caz un vânzător nu trebuie să încarce fotografii ale unei alte încărcături.
  3. 4.3 Vânzătorul trebuie să descrie cu exactitate încărcătura care este vândută, inclusiv materialul specific, greutatea și prețul.
  4. 4.4 O listă neexhaustivă de listări interzise este cea care include:
   1. a. Imagini, videoclipuri sau texte copiate de pe site-uri web sau de pe internet;
   2. b. Scanări sau texte copiate din cataloage sau reclame;
   3. c. Deșeuri periculoase și/sau nereciclabile și/sau deșeuri reciclabile amestecate cu deșeuri nereciclabile.
   4. d. Videoclipuri sau imagini de calitate slabă, neclare, nedefinite sau distorsionate;
   5. e. Conținut ilegal sau explicit;
   6. f. Conținutul ofensator care promovează sau glorifică ura, violența sau discriminarea;
   7. g. Fotografii ale unei încărcături care nu este încărcătura care se vinde.
  5. 4.5 WasteTrade solicită tuturor vânzătorilor să respecte condițiile de listare din această secțiune. În cazul în care un cumpărător suferă pierderi din cauza nerespectării de către vânzător a condițiilor de listare sau a reprezentării exacte a încărcăturii, WasteTrade nu va fi trasă la răspundere și compensația pentru orice pierdere trebuie solicitată direct vânzătorului.
 5. 5. BROKERS
  1. 5.1 WasteTrade permite "brokerilor" din industria deșeurilor să utilizeze platforma pentru a găsi potențiali cumpărători sau vânzători de materiale, însă, pentru a asigura transparența, brokerii trebuie să respecte, în plus, prevederile acestei clauze.
  2. 5.2 La înregistrarea pe platforma WasteTrade, brokerii trebuie să se identifice ca brokeri și să furnizeze documentele relevante în profilul lor, respectiv licența de transportator de deșeuri, de broker sau de dealer, precum și orice autorizație și scutire în domeniul mediului.
  3. 5.3 Atunci când listează materiale pentru vânzare, brokerii trebuie să încarce licențele surselor lor.
  4. 5.4 În cazul în care un broker asigură o vânzare de materiale și/sau dorește să utilizeze serviciul de facilitare a transportului de deșeuri al WasteTrade, acesta trebuie să furnizeze toate licențele relevante ale cumpărătorului final și ale sursei de materiale.
 6. 6. LICITAȚIA PENTRU SARCINI
  1. 6.1 Este strict responsabilitatea ofertantului să citească lista completă a articolului înainte de a face o ofertă sau de a se angaja să cumpere.
  2. 6.2 La depunerea unei oferte, documentele suplimentare furnizate în scopul conformității, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, licențele, vor fi schimburi.
  3. 6.3 Utilizatorul care licitează acceptă că încheie un contract obligatoriu din punct de vedere juridic atunci când se angajează să cumpere un articol sau dacă are oferta câștigătoare (sau dacă oferta utilizatorului este acceptată în alt mod).
  4. 6.4 În cazul în care un utilizator plasează o ofertă pentru un articol pe care nu intenționează să îl cumpere, WasteTrade nu va purta nicio responsabilitate pentru orice pierdere pentru oricare dintre părți în cazul în care contractul nu este îndeplinit.
  5. 6.5 Ar trebui să faceți o ofertă numai pentru materialele pe care intenționați sau doriți să le achiziționați și aveți fondurile necesare pentru a face acest lucru, nu faceți niciodată o ofertă pentru materiale care depășesc capacitatea dumneavoastră financiară.
  6. 6.6 În cazul în care una dintre părți nu dorește să se angajeze să efectueze achiziția, WasteTrade nu va fi în niciun moment responsabilă pentru a se asigura că se găsește o soluție eficientă. În cazul în care WasteTrade nu mai poate ajuta la facilitarea rezolvării, WasteTrade își rezervă dreptul, cu acordul părților, de a furniza celeilalte părți datele de contact relevante, astfel încât părțile să poată continua să comunice în afara platformei.
 7. 7. UTILIZATORI INTERNAȚIONALI
  1. 7.1 Multe dintre serviciile WasteTrade sunt accesibile la nivel internațional, cu toate acestea, toți utilizatorii sunt răspunzători de acești Termeni și Condiții care sunt guvernate de legile din Anglia și Țara Galilor.
  2. 7.2 În cazul în care un Utilizator vinde o Încărcătură unui Cumpărător internațional sau un Cumpărător internațional achiziționează o Încărcătură, este responsabilitatea părților individuale să se asigure că mărfurile sunt transportate în conformitate cu legislația și politicile țărilor relevante.
 8. 8. COMUNICĂRI ÎNTRE CUMPĂRĂTOR ȘI VÂNZĂTOR
  1. 8.1 Comunicările inițiale între Cumpărător și Vânzător se vor face prin intermediul WasteTrade. Cumpărătorul și vânzătorul sunt obligați să comunice exclusiv prin intermediul platformei WasteTarde în ceea ce privește orice tranzacție pentru o perioadă de 12 luni, care poate fi revizuită la discreția WasteTrade. În cazul în care WasteTrade are motive să creadă că părțile comunică în afara platformei în această perioadă, va avea dreptul de a împiedica una sau ambele părți să utilizeze platforma în viitor și de a împiedica ambele părți să utilizeze site-ul pentru a lista articole în viitor.
 9. 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
  1. 9.1 În legătură cu înregistrarea și utilizarea unui profil de utilizator pe site, "Încetarea" se referă la decizia WasteTrade de a elimina profilul utilizatorului de pe site. Ocaziile în care acest lucru poate avea loc sunt stabilite în secțiunea 3 și 4.
  2. 9.2 Rezilierea nu va afecta sau prejudicia niciun drept la despăgubiri sau alte căi de atac pe care WasteTrade le poate avea în legătură cu evenimentul care a dus la reziliere sau orice alt drept la despăgubiri sau alte căi de atac pe care WasteTrade le poate avea în legătură cu orice încălcare a acestor termeni care a existat la sau înainte de data rezilierii.

 

B) TRANSPORTUL DE MĂRFURI

DEFINIȚII:

'Cumpărător/vânzător/utilizator - Orice referire viitoare la "Cumpărător/vânzător/utilizator" se referă la orice parte care a angajat WasteTrade pentru a facilita serviciile de transport, inclusiv brokerii.

"Transportatori/Furnizori de servicii - Companiile de transport care se înregistrează la WasteTrade pentru furnizarea de servicii de transport.

 1. 1. Introducere
  1. 1.1. Acești Termeni și Condiții sunt concepuți pentru companiile de transport care doresc să liciteze pentru furnizarea de servicii de transport pe platforma WasteTrade de materiale plastice care au făcut obiectul unor tranzacții pe site, în plus față de Cumpărătorii/vânzătorii de pe platformă care au nevoie de servicii de transport pentru a transporta încărcăturile cumpărate/vândute.
  2. 1.2 Prin accesarea sau utilizarea Platformei, sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, vă rugăm să nu utilizați Platforma.
 2. 2. Angajament
  1. 2.1 Pentru a utiliza Platforma, Furnizorii de servicii trebuie să se înregistreze și să creeze un cont. Pentru a depune oferte pentru furnizarea de servicii de transport, transportatorii vor trebui să se înregistreze pe platforma WasteTrade în calitate de transportator și vor trebui să furnizeze următoarele detalii pentru a se înregistra și a utiliza platforma:
   • - Numele companiei
   • - Numărul companiei
   • - Locații pentru serviciile de transport de mărfuri
   • - Persoana de contact cheie a societății (nume, date de contact și poziția în cadrul întreprinderii)
   • - Mărcile și modelele de camioane utilizate și detalii privind emisiile
   • - Furnizarea de copii ale tuturor licențelor și documentației necesare pentru serviciile de transport de mărfuri.
   • În ceea ce privește modul în care WasteTrade utilizează aceste date, vă rugăm să consultați Politica noastră de protecție a datelor și de confidențialitate disponibilă pe site-ul nostru.
  2. 2.2 Declarați și garantați că toate informațiile furnizate în timpul înregistrării sunt corecte și actuale.
  3. 2.3 În calitate de prestator de servicii, Hauleir va vedea doar platforma de transport și va avea posibilitatea de a licita prin intermediul platformei de transport pentru a furniza servicii de transport.
  4. 2.4 Decizia finală cu privire la transportatorul care este angajat pentru a furniza serviciile de transport este a WasteTrade.
  5. 2.5 Toate ofertele și corespondența cu părțile ar trebui să se facă numai prin intermediul platformei WasteTrade și nu ar trebui să se întreprindă nicio corespondență directă cu societățile care cumpără sau vând materiale pe WasteTrade.
  6. 2.6 WasteTrade poate angaja orice transportator pe care l-a ales pentru a livra materialele la sediul cumpărătorului, încheind astfel un contract cu acel transportator. Orice taxe de introducere suportate vor fi plătite de către Cumpărătorul/vânzătorul care solicită asistență pentru transport.
 3. 3. Limitarea răspunderii
  1. 3.1 WasteTrade nu este responsabilă pentru funcționalitatea, punctualitatea sau respectarea legislației și a reglementărilor secundare a niciunui transportator care utilizează WasteTrade și WasteTrade nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere suferită de vânzători sau cumpărători ca urmare a unei defecțiuni a transportatorului selectat.
  2. 3.2 WasteTrade nu are nicio răspundere pentru orice eșec al Cumpărătorului sau al Vânzătorului de a se pune la dispoziție sau de a adera la orice aranjament făcut pentru transferul materialului. În timp ce WasteTrade va încerca să se asigure că aranjamentele pentru colectare și livrare sunt respectate, se acceptă faptul că nu deține controlul final asupra părților care cumpără/vând bunuri și, prin urmare, nu poate garanta eficiența fiecărei colectări sau livrări.
  3. 3.3 Platforma este furnizată "așa cum este", fără nicio garanție de niciun fel.
  4. 3.4 Nu garantăm acuratețea, completitudinea sau utilitatea niciunei informații de pe Platformă.
  5. 3.5 Nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere sau daună care rezultă din încrederea acordată informațiilor găsite pe Platformă sau din performanța sau neexecutarea Serviciilor.
 4. 4. Cerințe privind documentația și subcontractarea
  1. 4.1 Orice transportator angajat de WasteTrade sau care se înregistrează pentru a utiliza platforma WasteTrade se angajează să dețină licența relevantă de transportator de deșeuri și o copie va fi furnizată către WasteTrade pentru a fi păstrată la dosar înainte de a efectua orice colectare de bunuri în numele companiei. Transportatorul trebuie să furnizeze WasteTrade licențele traduse în cazul în care își are sediul în afara Regatului Unit.
  2. 4.2 Orice transportator angajat de WasteTrade se angajează să aibă o asigurare corespunzătoare a încărcăturii, care să fie în vigoare în momentul în care urmează să aibă loc transportul.
  3. 4.3 Orice transportator angajat va respecta furnizarea oricărei documentații privind procesul de transport necesare pentru respectarea legislației și reglementărilor în vigoare în țările respective.
  4. 4.4 Orice transportator angajat poate subcontracta sau externaliza orice transport. Cu toate acestea, transportatorul are responsabilitatea de a se asigura că orice subcontractant pe care îl angajează respectă toate cerințele legale și de reglementare pentru transportul mărfurilor, inclusiv deținerea licențelor de transport necesare. WasteTrade nu va fi responsabilă pentru nici o 3rd taxele de transport suportate în cazul în care transportul este subcontractat.
  5. 4.5 Transportatorul sau orice parte pe care o angajează trebuie să respecte toate reglementările și cerințele de export și să fie în măsură să efectueze transportul către Cumpărător.
 5. 5. Colectarea mărfurilor
  1. 5.1 Odată acceptată oferta de preț furnizată pentru facilitarea transportului, orele de ridicare a materialelor vor fi afișate în Tabloul de bord al clientului. Pot exista variații între taxele finale datorate și cotația inițială din cauza unor factori logistici și a altor taxe administrative.
  2. 5.2 Pe măsură ce detaliile colectării sunt specificate și rafinate, aceste detalii vor fi afișate în tabloul de bord al clientului. Utilizatorul trebuie să rețină că detaliile privind transportul materialelor pot suferi modificări pe măsură ce se poartă discuții cu transportatorul selectat. Prin urmare, este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că este la curent cu astfel de detalii prin verificarea continuă a Tabloului de bord al clientului.
  3. 5.3 În cazul în care un utilizator nu se asigură că este la curent cu ultimele detalii pentru colectarea materialelor și ratează intervalul de colectare, WasteTrade nu va fi responsabil pentru taxele de transport solicitate de transportator și poate impune o taxă administrativă de 100,00 £.
  4. 5.4 WasteTrade nu va plăti niciun cost de transport în cazul în care nu există o colectare efectivă a bunurilor de la vânzător din vina transportatorului.
  5. 5.5 În cazul în care nu există o colectare efectivă din vina vânzătorului, vânzătorul va fi responsabil pentru toate costurile asociate și taxele administrative de 150 £.
  6. 5.6 Orice costuri pentru întârzieri în timpul procesului de încărcare vor fi transferate de la WasteTrade la vânzător și pot fi impuse următoarele taxe:
   Încărcare    Taxa
   Taxe orare pentru întârzieri în furnizarea documentelor de la punctul 5.7;    £35.00
   Se percepe o taxă pe oră pentru întârzieri la încărcare care depășesc cele 2 ore.    £85.00
   Taxă pentru drumuri irosite - Neîncărcarea camionului în ziua alocată după sosirea transportatorului la fața locului    £150
  1. 5.7 Responsabilitatea pentru încărcarea în siguranță a mărfurilor în conformitate cu reglementările și legislația în vigoare revine Transportatorului.
  2. 5.8 Transportatorul trebuie să se asigure că toate documentele relevante pentru transport sunt prezente.
  3. 5.9 O copie a listei de ambalare și a anexei VII va fi furnizată la plecarea de la locul de colectare de către biroul furnizorului de șantier.
  4. 5.10 Transportatorul trebuie să asigure depozitarea confidențială și în siguranță a tuturor documentelor de conformitate în timpul procesului de transport.
  5. 5.11 Transportatorul trebuie să se asigure că respectă toate regulile de siguranță de pe șantier.
  6. 5.12 În cazul în care transportatorul nu se prezintă într-o zi de colectare atribuită sau nu reușește să își îndeplinească oricare dintre obligațiile sale, WasteTrade nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere pentru Cumpărător sau Vânzător, iar transportatorul poate fi pasibil de o amendă administrativă de 150,00 £.
 1. 6. Transport
  1. 6.1 Responsabilitatea pentru transportul în siguranță al bunurilor în momentul ridicării revine furnizorului de transport.
  2. 6.2 Transportatorul trebuie să furnizeze actualizări privind transportul și să notifice WasteTrade cu privire la orice întârziere mai mare de 3 ore.
  3. 6.3 În cazul oricăror probleme de conformitate sau de reglementare privind transportul sau exportul de mărfuri, WasteTrade trebuie să fie notificată imediat, iar transportatorul trebuie să păstreze o evidență exactă și dovezi, acolo unde este posibil, inclusiv să păstreze toate documentele relevante.
  4. 6.4. WasteTrade nu va fi răspunzătoare pentru niciun cost de demoralizare, iar aceste costuri trebuie să fie dovedite și raportate către WasteTrade cu dovezi fotografice, inclusiv o copie/fotografie a biletului de cântar, deoarece costurile acestora vor fi transferate cumpărătorului/vânzătorului.
  5. 6.5 Transportatorul este responsabil pentru gestionarea încărcăturii, inclusiv pentru un tranzit în siguranță, dacă, ca urmare a gestionării deficitare a acestora, există costuri suplimentare pentru WasteTrade, acestea vor fi responsabilitatea furnizorului de transport.
 2. 7. Livrare
  1. 7.1 Un cumpărător de materiale care are materiale livrate pe amplasamentul său trebuie să se asigure că accesul la amplasament este disponibil cu o oră înainte și o oră după ora de livrare specificată, pentru a permite o variație a condițiilor rutiere ale transportatorului.
  2. 7.2 În cazul în care, după livrare, cumpărătorul dorește să ridice o problemă cu materialul, acesta trebuie să contacteze vânzătorul prin intermediul platformei WasteTrade.
  3. 7.3. Transportatorul este responsabil pentru descărcarea în timpul timpului de livrare alocat la sosirea la clientul final.
  4. 7.4 În cazul în care transportatorul nu poate intra pe amplasamentul cumpărătorului din vina cumpărătorului, acesta va fi taxat pentru orice taxe suplimentare impuse de transportator, în plus față de o taxă administrativă de 85,00 £ pe oră.
  5. 7.5. În cazul în care un slot de descărcare este ratat din vina furnizorului de transport, costurile suplimentare suportate pentru returnarea materialului către vânzător vor fi absorbite de către cumpărător, pe lângă o taxă administrativă de 150,00 £.
  6. 7.6 Dovada livrării care trebuie furnizată de către transportator către Wastetrade trebuie să includă:
   1. a. Ștampilată CMR;
   2. b. Ștampilată Anexa Vii;
 3. 8. Utilizarea abuzivă a WasteTrade
  1. 8.1 Transportatorii se vor angaja, pe cât posibil, să respecte orice aranjament încheiat între ei și alți utilizatori ai platformei și vor înțelege că, deși WasteTrade nu este răspunzătoare pentru orice eșec din partea transportatorului, un serviciu slab poate fi o reflecție asupra Wastetrade.
  2. 8.2. WasteTrade își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri pentru orice pierdere cauzată de nerespectarea de către un transportator a acordurilor convenite în prealabil.
 4. 9. Taxe
  1. 9.1 Nu există un cost fix pentru fiecare tranzacție individuală și este la discreția WasteTrade să stabilească cât de mult se percepe, în funcție de costurile administrative și de alte costuri variabile.
 5. 10. Terminarea
  1. 10.1 WasteTrade poate, la discreția sa, alege să rezilieze contractul în orice moment (fără a aduce atingere drepturilor acumulate) printr-o notificare scrisă imediată, dacă transportatorul încalcă orice obligație din contract sau orice alt contract cu WasteTrade și nu remediază încălcarea într-un termen rezonabil de la notificarea scrisă care îi cere acest lucru.
  2. 10.2. WasteTrade poate, printr-o notificare scrisă, să rezilieze contractul în cazul în care transportatorul își permite să sufere o executare silită sau o executare silită sau face obiectul unui ordin de faliment (sau, în Scoția, transportatorul este pus sub sechestru sau, în Irlanda de Nord, clientul este declarat în faliment) sau devine insolvabil sau intră în lichidare, sau intră într-un aranjament sau concordat cu creditorii sau în cazul în care un administrator judiciar este numit asupra oricărei părți a activității sau activelor sale.
  3. 10.3. Rezilierea contractului, indiferent de modul în care se produce, nu aduce atingere drepturilor, obligațiilor și răspunderii oricăreia dintre părți, acumulate înainte de reziliere.
  4. 10.4 Condițiile care au efect în mod expres sau implicit după reziliere vor continua să fie în vigoare în pofida rezilierii.
 6. 11. Efectele rezilierii
  1. 11.1 La încetarea acordului din orice motiv:
   1. a. orice sumă datorată de una dintre părți celeilalte în temeiul oricăreia dintre dispozițiile acordului devine imediat exigibilă și plătibilă în termen de 30 de zile;
   2. b. toate clauzele care, fie în mod expres, fie prin natura lor, se referă la perioada de după expirarea sau rezilierea acordului rămân în vigoare;
  2. 11.2. Rezilierea nu afectează și nu aduce atingere niciunui drept la daune-interese sau la alte căi de atac pe care partea care reziliază acordul le poate avea în legătură cu evenimentul care a dus la reziliere sau oricărui alt drept la daune-interese sau la alte căi de atac pe care o parte le poate avea în legătură cu orice încălcare a acordului care a existat la data rezilierii sau înainte de aceasta.
  3. 11.3. Fiecare parte va înceta imediat să utilizeze, direct sau indirect, orice informație confidențială și va returna imediat celeilalte părți orice document aflat în posesia sau sub controlul său care conține sau înregistrează orice informație confidențială, alta decât cea care:
   1. a. este la data comunicării sau devine în orice moment după această dată cunoscută publicului;
   2. b. se poate demonstra, în mod satisfăcător pentru WasteTrade, că transportatorul știa că a fost cunoscut de către transportator înainte de a fi dezvăluit de către WasteTrade;
   3. c. este sau devine disponibil pentru Transportator altfel decât de la WasteTrade și este liber de orice restricții privind utilizarea sau divulgarea sa;
   4. d. trebuie să fie divulgate în conformitate cu legea.

 

C) DISPOZIȚII GENERALE

Următoarele dispoziții generale se aplică în totalitate acestor termeni și condiții.

 1. 1. Răspundere și despăgubire
  1. 1.1 Răspunderea WasteTrade în conformitate cu acești Termeni și Condiții, precum și în cazul încălcării obligațiilor legale și în caz de răspundere delictuală sau de fals în declarații sau în orice alt mod, va fi limitată conform celor stabilite în această secțiune.
  2. 1.2 WasteTrade nu este răspunzătoare (fie că este cauzată de angajații noștri, agenți sau altfel) în legătură cu furnizarea Site-ului sau transportul materialelor sau cu îndeplinirea oricărei alte obligații ale noastre în cadrul acestor Termeni și Condiții;
   1. a. orice pierderi, daune, costuri sau cheltuieli indirecte, speciale sau de consecință; sau
   2. b. orice pierdere de profituri; pierderea profiturilor anticipate; pierderea de afaceri; pierderea de date; pierderea reputației sau a fondului comercial; întreruperea activității; sau alte pretenții ale terților; sau
   3. c. orice eșec în îndeplinirea oricăreia dintre obligațiile noastre, în cazul în care o astfel de întârziere sau eșec se datorează unei cauze independente de controlul rezonabil al Waste Trade
  3. 3. Transportatorul trebuie să despăgubească Cumpărătorul/vânzătorul pentru toate daunele, costurile, pretențiile și cheltuielile suferite ca urmare a pierderii sau deteriorării oricărui echipament, bun sau proprietate (inclusiv a celor aparținând unor terțe părți) cauzate de către furnizorul de transport, agenții sau angajații furnizorului.
  4. 4. Nicio dispoziție din acești Termeni și condiții nu limitează sau exclude răspunderea noastră pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră, sau pentru orice declarație frauduloasă sau pentru orice alte aspecte pentru care ar fi ilegală excluderea sau limitarea răspunderii.
 2. 2. Protecția datelor și confidențialitatea
  1. 2.1 Pentru mai multe informații despre modul în care obținem și utilizăm datele dumneavoastră, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate, care poate fi accesată în mod liber pe platforma WasteTrade.
 3. 3. Forța majoră
  1. 3.1 În cazul în care orice vânzare prin intermediul site-ului Waste Trade sau orice aranjament de transport este anulat de Waste Trade pe baza unor circumstanțe care nu pot fi controlate în mod rezonabil de WasteTrade, inclusiv, dar fără a se limita la, orice caz de forță majoră, vreme excepțional de severă, defecțiuni sau lipsă de energie electrică, inundații, secetă, furtună, fulgere sau incendii, proteste, grevă, lock-out, conflicte comerciale sau tulburări de muncă, război sau operațiuni militare, explozie, un act de terorism, o urgență națională sau locală, orice acțiune a guvernului sau a altor autorități competente sau conflicte industriale de orice fel (inclusiv cele care implică angajații furnizorilor sau subcontractanții), întârzieri sau eșecuri din partea unor terțe părți (fiecare dintre acestea fiind un "eveniment de forță majoră"), WasteTrade nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau prejudiciu care ar putea fi suferit de oricare dintre părți.
  2. 3.2 În cazul în care cumpărătorul/vânzătorul anulează, orice taxă de transport va fi transferată cumpărătorului/vânzătorului pentru plată.
 4. 4. Comunicări
  1. 4.1 Toate notificările în conformitate cu acești Termeni și condiții trebuie să fie în scris și semnate de către sau în numele părții care face notificarea (sau de către un funcționar autorizat în mod corespunzător al acelei părți).
  2. 4.2 Notificările se consideră că au fost transmise în mod corespunzător:
   1. a. în momentul livrării, în cazul în care este livrat prin curier sau alt curier (inclusiv prin poștă recomandată) în timpul orelor normale de lucru ale destinatarului;
   2. b. atunci când sunt trimise, dacă sunt transmise prin fax sau e-mail și se generează un raport de transmitere reușită sau o confirmare de primire;
   3. c. în a cincea zi lucrătoare de la expedierea prin poștă, în cazul în care este trimisă prin poșta națională obișnuită; sau
   4. d. în a zecea zi lucrătoare de la expedierea prin poștă, dacă este trimisă prin poștă aeriană.
  3. 4.3 Toate notificările în conformitate cu acești Termeni și condiții trebuie să fie adresate la cea mai recentă adresă sau adresă de e-mail notificată celeilalte părți.
 5. 5. Nici o renunțare
  1. 5.1 Nicio întârziere, acțiune sau omisiune a unei părți în exercitarea oricărui drept sau remediu nu va fi considerată o renunțare la acel drept sau remediu sau la orice alt drept sau remediu și nici nu va împiedica exercitarea ulterioară a oricărui alt drept sau remediu.
 6. 6. Indemnizația de plecare
  1. 6.1 În cazul în care unul sau mai mulți dintre acești Termeni și condiții sunt considerați ilegali, nevalabili sau inaplicabili, toate celelalte clauze din cadrul Termenilor și condițiilor vor rămâne pe deplin aplicabile.
 7. 7. Drept și jurisdicție
  1. 7.1 Prezentul acord va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legislația din Anglia și Țara Galilor, iar toate litigiile care decurg din acord (inclusiv litigiile sau reclamațiile necontractuale) vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor engleze și galeze.
 8. 8. Drepturile terților
  1. 8.1 O persoană care nu este parte la contract în conformitate cu acești Termeni și condiții nu are niciun drept în conformitate cu Legea privind contractele (dreptul terților) din 1999 de a pune în aplicare vreun termen al contractului, dar acest lucru nu afectează niciun drept sau remediu al unei terțe părți care există sau este disponibil în afară de această lege.

 

 

Combaterea sclaviei și a traficului de persoane

 1. 1. WasteTrade este mândră de angajamentul său de a combate sclavia modernă și traficul de persoane și rămâne vigilentă în ceea ce privește materialele furnizate în afara Regatului Unit și a UE și lanțurile de aprovizionare care prezintă un risc crescut de implicare în sclavie/trafic de persoane.
 2. 2. WasteTrade se va strădui să monitorizeze utilizatorii platformei pentru a detecta orice semn că utilizatorii ar putea fi implicați în sclavia modernă sau în traficul de ființe umane; cu toate acestea, pentru a asigura o vigilență maximă, WasteTrade are nevoie de asistența utilizatorilor săi.
 3. 3. În cazul în care orice utilizator al WasteTrade este îngrijorat de faptul că alți utilizatori ar putea fi implicați în practicile de sclavie modernă sau de trafic de persoane, se solicită ca utilizatorul fie:
  1. a) Informați imediat WasteTrade pentru ca aceasta să poată lua măsuri.
  2. b) Sunați la linia de asistență pentru sclavie modernă la numărul 08000121700 sau completați un formular online.
  3. c) Contactați Gangmasters and Labour Abuse Authority la 08004320804 sau [email protected]
  4. d) Contactați Crimestoppers la 0800 555 111.
  5. e) Contactați poliția
  6. f) Contactați Anti-Slavery International sau alte organizații specializate în combaterea sclaviei.
 4. 4. Pentru a afla mai multe informații despre ce este sclavia modernă și ce puteți face pentru a o combate, vă rugăm să consultați setul de instrumente privind sclavia modernă al Forumului IPHR pentru sectorul deșeurilor și al reciclării.