Πλαστικό-LDPE

Περιγραφή υλικού

Υλικό

Ταινία LDPE 98.2

Αριθμός φορτίων

1

Μέσο βάρος ανά φορτίο

18 MT

Διαθέσιμη ποσότητα

18 MT

Υπολειπόμενα φορτία

1

Τοποθεσία υλικού

Ηνωμένο Βασίλειο

Περιγραφή