Οι κενές θέσεις μας

Ευκαιρίες καριέρας της WasteTrade

Αν μοιράζεστε το πάθος μας για τη βιωσιμότητα, την κυκλική οικονομία και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τότε θα μπορούσατε να είστε η επόμενη προσθήκη στην ομάδα της WasteTrade. Η συνεργασία μαζί μας σας δίνει την ευκαιρία να συνεισφέρετε πραγματικά στον αγώνα κατά της κλιματικής κρίσης ως μέλος μιας ομάδας προνοητικών και αφοσιωμένων ατόμων.

iStock-879813818 2
Τοποθεσία - N/A Μισθός ανά έτος - Ανταγωνιστικό
Τύπος - Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Ο Διευθυντής Πωλήσεων της WasteTrade θα ηγηθεί των προσπαθειών της εταιρείας για την επέκταση του μεριδίου αγοράς μας και την αύξηση του αριθμού των συμφωνιών που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας, εστιάζοντας στην προώθηση των σχέσεων με τους πελάτες στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων και της ανακύκλωσης. Αυτός ο ρόλος απαιτεί έναν δυναμικό ηγέτη με εμπειρία στη στρατηγική πωλήσεων, βαθιά κατανόηση της διαχείρισης αποβλήτων...

Τοποθεσία - N/A Μισθός ανά έτος - Ανταγωνιστικό
Τύπος - Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Η WasteTrade αναζητά ένα στέλεχος πωλήσεων για τον εντοπισμό και την εξασφάλιση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων στον τομέα των αποβλήτων και της ανακύκλωσης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει υψηλά κίνητρα, να έχει αποδεδειγμένο ιστορικό πωλήσεων και να διαθέτει βαθιά κατανόηση των προκλήσεων και των αναγκών του κλάδου. Αυτός ο ρόλος είναι ιδανικός για ένα άτομο με προσανατολισμό προς τους στόχους και με...

Τοποθεσία - N/A Μισθός ανά έτος - Ανταγωνιστικό
Τύπος - Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Το προσωπικό υποστήριξης πωλήσεων της WasteTrade θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της ομάδας πωλήσεων με διοικητικά καθήκοντα, ερωτήματα πελατών και διαδικασίες τεκμηρίωσης. Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι προσανατολισμένος στη λεπτομέρεια, θα έχει άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και θα διαθέτει θεμελιώδη κατανόηση του τομέα διαχείρισης αποβλήτων. Αυτός ο ρόλος είναι κατάλληλος για κάποιον που επιθυμεί να υποστηρίξει...

Τοποθεσία - N/A Μισθός ανά έτος - Ανταγωνιστικό
Τύπος - Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Ψάχνουμε για εξειδικευμένους προγραμματιστές front-end και back-end. Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τη συνεργασία με την ομάδα μάρκετινγκ και σχεδιασμού για την υλοποίηση νέων σελίδων και τμημάτων στον ιστότοπο, τη συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου για μέγιστη ταχύτητα και επεκτασιμότητα, τη διασφάλιση της συνοχής του ιστότοπου μεταξύ τύπων συσκευών,...

Τοποθεσία - N/A Μισθός ανά έτος - Ανταγωνιστικό
Τύπος - Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Αναζητούμε έναν έμπειρο διαχειριστή ανακύκλωσης για να επιβλέπει τη διαδικασία ανακύκλωσης των υλικών που παρατίθενται στην πλατφόρμα, να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και να αναπτύσσει στρατηγικές ανακύκλωσης. Ο διαχειριστής ανακύκλωσης θα συνεργάζεται με τους χρήστες και την ομάδα WasteTrade, θα διατηρεί σχέσεις με συνεργάτες διαχείρισης αποβλήτων και θα υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τις μετρήσεις επιδόσεων ανακύκλωσης. Ο ιδανικός υποψήφιος...

Τοποθεσία - N/A Μισθός ανά έτος - Ανταγωνιστικό
Τύπος - Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Ψάχνουμε για έναν έμπειρο μηχανικό κυβερνοασφάλειας που μπορεί να προλαμβάνει προληπτικά παραβιάσεις ασφαλείας, να εντοπίζει και να επιλύει γρήγορα περιστατικά και να διαθέτει τεχνογνωσία στην παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων. Ο ιδανικός μας υποψήφιος θα πρέπει να κατανοεί σε βάθος τα πρότυπα κυβερνοασφάλειας, να έχει εκτεταμένες γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των εγκληματιών στον κυβερνοχώρο και να επιδεικνύει ακλόνητη δέσμευση για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων μας.